قضیه ناموس و والیبال

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

دیشب تماشا کردیم یک مسابقه والیبال

که تماشای آن از تلویزیون بود محال

مسابقه برگزار شد بین ایتالیا و ایران

و در آن بودند بسیاری از تماشاگران

مجری تلویزیون یک آقای غیرتی بود

که نشان نمی داد هر چه بود و نبود

هفته قبل دیده شد در مسابقه فوتبال

خانم شکیرا که دل برده از جمیع رجال

آمده بود به تماشای بازی آقای پیکه

که شوهرش شده و خیلی هم شیکه

در سالن والیبال بودند تعدادی خانم زیبا

که نمایش آن ممنوعه به هر نحو از انحا

یکی از خانمها بود دارای موارد برجسته

که موارد او رفته بود به چشم مجری تا دسته

آن یکی بود دارای موهای بور و افشان

و پوشیده بود یک شلوارک کوتاه کتان

یک خانم از بانوان بلاد کبیره رم

غیر قابل پخش بود نه مثل خواهران قم

یک طرف سوفیا و آنتونلا و جینا

و آن یکی طرف تعدادی مریم و مینا

الغرض در سالن پر بود از فیلمبردار

که یا گیس و مو نشان می دادند یا شلوار

داشت ضربات سختی به اسلام می خورد

و نوامیس صدا و سیما شدید جر می خورد

یکدفعه مجریان غیور و مامانی سیما

یادشان آمد تعداد زیادی از هنجارها

که هنجارها نداشت با فرهنگ ما همخوانی

غلط کرده خانمی که خوشگله و مامانی

پس تصویر جینا و مینا حذف شد از شبکه

چون می نمودند دامن عفت را پر از لکه

جای آنها نشان دادند آبشارهایی از ساوانی

که هفتصد بار پخش می شد در هر زمانی

یا دفاع محکمی از موسوی و ظریف

که دیده می شد به جای بانوان لطیف

با این همه زحمات و با ضرب و زور

حفظ کردند نوامیس را با سانسور

ای ضرغامی که ناموس را نهان کردی

و صدا و سیما را غیرت تپان کردی

اگر تو نبودی مملکت رفته بود به باد

چون تو از مادر گیتی کسی نزاد

از این قضیه نتایجی اخذ می شود بس ناموسی

که حتی نرسیده بود است عقل فردوسی طوسی

که ناموس مهم تر است از ورزش

و این چیزی است که نمیره مو لای درزش