چت کردگان پرده نشین

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

موت 2010: سلام

فرزانه یگانه: سلاااااااام

موت 2010: چطوری جیگر؟

فرزانه یگانه: ممنونم، جیگرتان را بخورم.

موت 2010: واسه چی مثل مستکبرین حرف می زنی؟

فرزانه یگانه: لول. شما مثل اینکه خیلی اهل منکرات هستین؟

موت 2010: نه آبجی، ما به زبون نسل جدید زر می زنیم. حالشو ببر. خوشت امد؟

فرزانه یگانه: لول!!!!!

موت 2010: چند سالته؟ بچه کجایی؟ با کی می پری؟

فرزانه یگانه: سن منو نپرسین. بچه مشهدم، فعلا تهرانم، بیشتر با شاعران پرواز می کنم.

موت 2010: پس با ما زیاد حال نمی کنی؟ آخه من سیاسی ام.

فرزانه یگانه: سیاسی؟ از کدوم کشور چت می کنی؟ ایرانی؟

موت 2010: آره، توی همین خراب شده ام. ما سبزیم. مرگ بر دیکتاتور.

فرزانه یگانه: خوبه دیگه، به بهانه سبز بازی می رین دختربازی. لول.

موت 2010: آره دیگه، بیخودی که سبز نشدیم. تو خودت چی هستی؟ نکنه حزبلی؟

فرزانه یگانه: حزبل؟ لول.

موت 2010: آبجی سرلوله تو بگیر اون طرف، خیس می شم.

فرزانه یگانه: لول. هاهاها. لول یعنی خنده، از اصطلاحات چت بشمار می ره.

موت 2010: منظورم این بود که حزب اللهی هستی، همین طرفدارای ان.

فرزانه یگانه: ان؟

موت 2010: دکتر احمدی نژاد دیگه، همه بهش می گن ان.

فرزانه یگانه: نه طرفدارش نیستم، ولی مذهبی هستم. تو دوستش داری؟

موت 2010: نه بابا، می خوام کله شو بکنم، ولی خیلی ها دوستش دارن.

فرزانه یگانه: مثلا؟

موت 2010: من دائما چت می کنم، این مسلمونهای دنیا و عربها کشته مرده شن. می گن خیلی چیز داره.

فرزانه یگانه: لول!!! اینجا زن و بچه نشسته!!!!!

موت 2010: یکی از اون داف خوشگل های لبنان می گفت می خواد زنش بشه، از اون بی حجاب های خوشگل.

فرزانه یگانه: خدا شانس بده، ولی اون که زن و بچه داره. من می شناسمش.

موت 2010: !!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟

فرزانه یگانه: تعجب کردی؟ اگه بگم ده بار دیدمش قبول می کنی؟

موت 2010: خیلی ها ادعاشون می شه، شاید همکلاسی بودین. می گن استاد خوبیه، البته من اصلا ازش خوشم نمی آد.

فرزانه یگانه: من روابط کاری باهاش دارم، نه خیلی، یه ذره.

موت 2010: باغبون دفترشم باهاش روابط کاری داره.

فرزانه یگانه: من در سطح بالا باهاش ارتباطاتی دارم.

موت 2010: چه جور آدمیه؟ چه روابطی داری؟ می گن بچه کار درستیه، عربها ازش خوششون می آد.

فرزانه یگانه: مثل سگ دروغ می گه کیلو کیلو، خیلی شارلاتانه؟

موت 2010: ببینم حاجی، شما حداد نیستی؟

فرزانه یگانه: نه، حداد کیه؟

موت 2010: یکی از دوستامه، باهاش می رم ویلا حال می کنیم.

فرزانه یگانه: منم یه حداد می شناسم.

موت 2010: نه بابا، این زن و بچه داره.

فرزانه یگانه: اتفاقا دوست منم زن و بچه داره. فامیل رهبره، همین علی گدا…..

موت 2010: لول…….. علی گدا…… خیلی بلایی…

فرزانه یگانه: این که خوبه بهش می گن علی گدا، به اون می گن محمود ان دماغ.

موت 2010: ان دماغ؟ زورشون بهش نمی رسه، بهش فحش می دن، نه که قبولش داشته باشم….. ببینم تو واقعا دیدیش؟

فرزانه یگانه: صد بار!!!!

موت 2010: اگر راست می گی بگو وقتی تو رو می بینه چطوری می شینه؟

فرزانه یگانه: بیخود سعی نکن منو شناسایی کنی، خیلی ها خواستن، ولی بردم سرچشمه و تشنه برشون گردوندم. ولی حالا که خیلی برات مهمه، اون هر وقت منو می بینه دست هاشو می ذاره روی زانوش و ساکت می شینه.

موت 2010: ننه، تویی؟

فرزانه یگانه: ننه کیه دیگه، من ننه ات نیستم.

موت 2010: نه بابا، ننه خودمو نگفتم، یه دافی هست به اسم ننه چت می کنه. خیلی باحاله، دوست دختر بابامه…. لول

فرزانه یگانه:  چه باحال!!!! دوست دختر بابات! ببین؟

موت 2010: جون؟ جیگر! کجاتو ببینم؟

فرزانه یگانه: پائین پاتو نگاه کن ما رو می بینی، می دونی؟

موت 2010: چی رو؟

فرزانه یگانه: این یارو سرتاپا دروغه. من تا آخرشو دیدم. به خودم صد بار دروغ گفته.

موت 2010: احمدی نژاد؟

فرزانه یگانه: آره، من خوب می شناسمش، یه روده راست توی شکمش نیست.

موت 2010: از کجا می دونی، دکتر داخلی هستی؟ لول!!!

فرزانه یگانه: نه بابا، دکتری نمی خواد، جلوی خودم صد بار دروغ گفته.

موت 2010: !!!!

فرزانه یگانه: هستی؟

موت 2010: آره، حاج تقی، شمایی؟

فرزانه یگانه: تقی کیه؟ من دخترم.

موت 2010: تقی هم دختره، خیلی بلاست. رفیق شخصی مه، بچه قمه، با هم نداریم.

فرزانه یگانه: فامیلی اش چیه؟ تو کار بیزنسه؟

موت 2010: آره، تو کار شکره. البته دائم می ره کانادا می آد.

فرزانه یگانه: حالا واسه چی کانادا، حال نمی ده.

موت 2010: همینو بگو، کانادا کیلو چنده؟ بهش می گم تقی جون دست از این کانادا وردار بیا بریم نیویورک.

فرزانه یگانه: تو نیویورک هم رفتی، خیلی اوضاعت توپه.

موت 2010: نه بابا، کار داشتم، ماموریت رفتم.

فرزانه یگانه: مثل اینکه خیلی با گنده ها می پری؟

موت 2010: نه بابا، من بیشتر از مردم دنیا خوشم می آد. عرب ها، ترک ها، مسلمونها، البته ما سبزیم.

فرزانه یگانه: ببینم، تو تا حالا هاشمی رو هم دیدی، اکبر کوسه رو می گم؟

موت 2010: آره، چطور مگه، عاشقشم.

فرزانه یگانه: جدی؟ قبولش داری؟

موت 2010: آره، خیلی قبولش دارم، ازش خوشم می آد حال شو بگیرم.

فرزانه یگانه: از اون دزدهاست، همه این اوضاع زیر سر اونه.

موت 2010: نه بابا، احمدی نژاد فعلا نشوندش سر جاش.

فرزانه یگانه: ببینم، نکنه تو رهبر رو هم دیدی؟

موت 2010: رهبر دیگه چه خری یه؟

فرزانه یگانه: !!!!!

موت 2010: شوخی کردم، منظورت خامنه ای یه؟

فرزانه یگانه: آره، مگه چند تا رهبر داریم؟

موت 2010: آره، دیدمش، خیلی خودخواه و حقه بازه.

فرزانه یگانه: ببینم باقر تویی؟

موت 2010: نه.

فرزانه یگانه: اکبر آقا شمایی؟

موت 2010: نه.

فرزانه یگانه: شیخ مهدی تویی؟

موت 2010: نه.

فرزانه یگانه: مجتبی تویی؟

موت 2010: نه.

فرزانه یگانه: پس تو از کجا این قدر می شناسیش؟

موت 2010: نپرس آبجی، بالاخره ما هم خبرهایی داریم دیگه.

فرزانه یگانه: از کجا فهمیدی خودخواه و حقه بازه.

موت 2010: بس که با همه دودره بازی درمی آره. البته من شنیدم، خودم که خیلی کسی نیستم

فرزانه یگانه: ولی می گن خیلی زندگی ساده و فقیرانه ای داره.

موت 2010: زر می زنن، اگر مموتی دستش باز بود، دو روزه از همین کاخ هایی که داره، می کشیدش پائین.

فرزانه یگانه: اون اگه بلد بود از کاخ بکشه پائین، محصولی کاخ نشین رو نمی برد توی کابینه اش.

موت 2010: من که دفاعی از ان نمی کنم، گور باباش، ولی خامنه ای همچین صل علی نیست.

فرزانه یگانه: ولی از بقیه برای رهبری بهتره؟

موت 2010: چرت و پرته، صد تا آدم نشونت می دم بهتر از این.

فرزانه یگانه: تو قبولش نداری؟

موت 2010: نه که ندارم، گفتم که، من سبزم. این یارو نه سواد فقهی داره، نه آدم راستگویی یه، نه زندگی ساده ای داره، نه بلده تصمیم بگیره، همیشه از این ور می ره اون ور.

فرزانه یگانه: ولی توی این همه سال مملکت رو خوب نگه داشته.

موت 2010: مملکت دست اون که نیست، اگر دست اون بود تا حالا صد بار به فاک فنا رفته بود. تازه، کدوم مملکت؟ به زور مملکت رو نگهداشتن که کاری نداره.

فرزانه یگانه: یعنی قبول نداری خیلی با درایت و اهل فکره؟

موت 2010: اوتور بابا بیخیال، درایت اش کجا بود؟ همین مشائی بی همه چیز هزار برابر اون حالی شه.

فرزانه یگانه: ولی خوب تونسته توجه هنرمندان و دانشمندان رو به خودش جلب کنه.

موت 2010: آره، حتما، براش گذاشتن، اولا همه هنرمندان و دانشمندان بهش فحش خواهر و مادر می دن، دوما فقط خرج یک دیدار با شاعرانش شد دو و نیم میلیارد، پول بدی سر سبیل شاه نقاره می زنی.

فرزانه یگانه: ببین، فهمیدم، محمود، تویی؟

موت 2010: !!!!!!!

فرزانه یگانه: فقط سه نفر می دونن اون بودجه چقدر شد، محموددددددد

موت 2010: فرزانه خانم، شما کی هستید؟

فرزانه یگانه: من بی درایت و بی عقل.

موت 2010: !!!!!

فرزانه یگانه: محمود؟

موت 2010: !!!!!!!

فرزانه یگانه: محمووووووووود

موت 2010 چت را قطع می کند و سریعا به رختخواب می رود