زمین خوردتیم داداش!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg


احمدی نژاد، دو سال قبل: عامل همه مشکلات اقتصادی دولت های قبلی هستند.‏

همان احمدی نژاد، یک سال قبل: عامل همه مشکلات اقتصادی دولت های خارجی هستند.‏

همان احمدی نژاد، یک روز قبل: عامل همه مشکلات اقتصادی دولت نهم است. ‏

همین احمدی نژاد، یک سال بعد: عامل همه مشکلات، رئیس جمهور است، من نیستم.‏

یک رئیس جمهور گم شده است

صد بار گفتم این رئیس جمهور هنوز متوجه نیست که واقعا رئیس جمهور است، از بس در ‏سفرهای استانی و شهرستانی و سیاحت شرق و غرب بوده، هنوز متوجه نشده که واقعا خودش ‏رئیس جمهور است. یکی همت کند و به او بگوید که رئیس دولت واقعا خودش است. امروز، ‏احمدی نژاد در جریان سفر قم گفت: « گمرکات، ثبت اسناد، بانک ها و شبکه مالیاتی ریشه بی ‏عدالتی هستند.» وی توضیح نداد که اداره گمرکات، ثبت اسناد، بانک ها و شبکه مالیاتی که ‏ریشه همه بی عدالتی ها هستند، دولت نهم است. احمدی نژاد گفت: « وقتی مشکل شناخته شد ‏و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور داده شد که در راستای حل مشکل گام بردارند، ‏متاسفانه آنها وظیفه خود را انجام ندادند و وضعیت به همین شکل ادامه یافت.»‏

نتیجه گیری اول: وظیفه رئیس جمهور این است که دستور بدهد، اگر دستورش اجرا نشود ‏مقصر رئیس جمهور قبلی است.‏

نتیجه گیری دوم: یک دولت خوب وظیفه دارد مشکلات را بشناسد، در صورتی که مشکلات ‏توسط دولت شناخته شد، همان مشکلات باید خودشان را حل کنند.‏

دولت را زمین می زنند

رئیس جمهور گفت: « می خواهند دولت را زمین بزنند.»‏

توضیح اول: آدم وقتی این همه گامهای بلند بردارد، ممکن است یا شلوارش پاره شود یا در ‏حین برداشتن گامهای بلند، زمین بخورد. ‏

توضیح دوم: وقتی قد آدم کوتاه باشد، خیلی معلوم نمی شود که زمین خورده است.‏

توضیح سوم: گاهی اوقات دولت مدتهاست زمین خورده است، ولی هنوز خودش خبر ندارد.‏

توضیح چهارم: در ایران خبرها را گاهی اوقات دیر می دهند، به همین دلیل ممکن است کسی ‏یک سال قبل زمین خورده باشد، ولی چون خبرش داده نشده نمی داند که این اتفاق افتاده است.‏

چگونه معلوم می شود که دولت زمین خورده است؟

معمولا در هر جای دنیا راههایی وجود دارد که دولت از آن طریق متوجه می شود که زمین ‏خورده است، گاهی اوقات چون این راهها بسته است، دولت متوجه زمین خوردن خودش نمی ‏شود. راههای شناخته شده تا کنون به این شرح است:‏

اول: همه چیز گران می شود و مردم نمی توانند زندگی کنند، آنها اعتراض می کنند و دولت ‏برای اینکه زمین نخورد، مردم را دستگیر می کند. در نتیجه دولت زمین نمی خورد. ‏

دوم: مجلس مخالفت می کند و دولت زمین می خورد…. اما مجلس ما خودش از دولت می ‏ترسد، پس دولت زمین نمی خورد.‏

سوم: دولت موفق نمی شود، در انتخابات مردم به مخالفان دولت رای می دهند، در نتیجه دولت ‏زمین می خورد…. پس بهترین راه برای زمین نخوردن دولت این است که مخالفان دولت حق ‏شرکت در انتخابات نداشته باشند.‏

چهارم: دولت موفق نمی شود و مطبوعات با دولت مخالفت می کنند و دولت زمین می ‏خورد… بهترین راه برای زمین نخوردن دولت این است که دولت خود مطبوعات را به عنوان ‏عامل مشکلات اعلام کند.‏

پنجم: سیاستمداران مخالف با دولت مخالفت می کنند و دولت زمین می خورد… بهترین راه ‏برای زمین نخوردن دولت این است که به سیاستمداران دستور بدهید مخالفت نکنند.‏

ششم: دولت موفق نمی شود و وزرا استعفا می دهند و دولت زمین می خورد… پس بهتر است ‏برای زمین نخوردن دولت، قبل از اینکه وزرا در اعتراض به دولت استعفا بدهند آنها را ‏برکنار کنید.‏

هفتم: دولت موفق نمی شود و کشور و منطقه و جهان را به هم می ریزد… بهترین راه برای ‏اینکه زمین نخورید این است که با همه دنیا بجنگید….‏

هشتم: دولت زمین می خورد، یک عکاس از صحنه زمین خوردن دولت عکس می گیرد…. ‏بهتر است عکاسی را بطور کلی ممنوع کنید.‏

هشدار ایمنی: شما مدتهاست زمین خورده اید، فقط مشکل این است که خبر ندارید.‏