آبگیری هامون نتیجه عوامل طبیعی بود نه اقدامات کارشناسی مسئولان

نویسنده

سید باقر حسینی، رئیس فراکسیون نجات تالاب هامون، با تاکید بر ضرورت بکارگیری روش‌های پایدار برای احیای تالاب هامون، گفت:« آبگیری اخیر تالاب هامون نتیجه عوامل طبیعی بوده نه اقدامات کارشناسی مسئولان، بر این اساس دولت وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که آب تداوم داشته تا بخش‌های بیشتری از تالاب آبگیری شود.»

وی با بیان اینکه آبگیری تالاب هامون نتیجه عوامل طبیعی بوده نه اقدامات کارشناسی مسئولان محیط زیست، تصریح کرد:« در شرایط فعلی دولت وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که آب تداوم داشته و بخش‌های بیشتری از تالاب آبگیری شود.»

ادامه خبر در خانه ملت