چهار پاسخ و دخالت بسیج

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

در راستای اینکه سووالات این هفته به اندازه سووالات هفته قبل مهم است، بدینوسیله از کلیه ‏داوطلبان درخواست می شود به سووالات پاسخ داده و در صورتی که مشکل داشتید با اولین ‏کسی که دم دست بود، تماس بگیرید و اگر دم دست نبود، هر کاری دوست داشتید بکنید.‏

سووال اول: اگر فرض کنیم که کروبی مورد نظر گفته باشد " کاندیداها تا 20 آذر اعلام ‏حضور نکنند، به نفع هیچ کس کنار نمی روم.” احتمالا فاعل دچار کدام یک از حالات روانی ‏زیر شده است؟

گزینه اول: احساس بی اهمیت تلقی شدن از سوی دیگران؟

گزینه دوم: احساس بی فایدگی و خود همینجوری بینی؟ ‏

گزینه سوم: احساس عدم اعتماد به نفس انتخاباتی؟

گزینه چهارم: احساس حضور بی دلیل و دیده نشدن از سوی دیگران؟

سووال دوم: می دانیم که احسان شریعتی گفته است " آزادی بی عدالت سبب شکست اصلاح ‏طلبان شد.” لطفا بهترین گزینه را برای کامل کردن جمله فوق انتخاب کنید. ‏

گزینه اول: آزادی بی عدالت…. و دخالت بسیج، سبب شکست اصلاح طلبان شد.‏

گزینه دوم: آزادی بی عدالت…. و حضور شورای نگهبان سبب شکست اصلاح طلبان شد.‏

گزینه سوم: آزادی بی عدالت…. و تقلب در انتخابات، سبب شکست اصلاح طلبان شد.‏

گزینه چهارم: آزادی بی عدالت… و یکطرفه بودن تبلیغات، سبب شکست اصلاح طلبان شد.‏

گزینه پنجم: اصولا ممکن است دلایل دیگری هم وجود داشته باشد.‏

سووال سوم: سعید حجاریان گفت " مشارکت به لحاظ ذهنی احساس صاحب خانه بودن نظام ‏را نمی کند.” این مشکل از کجا ناشی می شود؟

گزینه اول: کند ذهن است؟

گزینه دوم: دائما صاحبخانه بیرون اش می کند؟

گزینه سوم: از بس شبها بیرون خانه خوابیده چنین احساسی دارد؟

گزینه چهارم: هر سه مورد صحیح است؟

سووال چهارم: فرق خاتمی 88 با خاتمی 84 چیست؟‏

گزینه اول: محمود احمدی نژاد

گزینه دوم: احمدی نژاد ‏

گزینه سوم: محمود‏

گزینه چهارم: همین یارو

سووال پنجم: فرق احمدی نژاد 88 با احمدی نژاد 84 چیست؟‏

گزینه اول: در سال 84 حدس می زدیم نتواند به قولش عمل کند، حالا معلوم است که نمی کند.‏

گزینه دوم: در سال 84 فکر می کردیم منظورش یک چیز دیگر است، ولی حالا فهمیدیم ‏منظورش همان است که حدس می زدیم.‏

گزینه سوم: در سال 84 فکر می کردیم جلوی ورود کسانی که با او همفکر نیستند به دولت می ‏گیرد، حالا مطمئن شدیم جلوی ورود همفکرانش که همکلاسی اش نبودند را هم می گیرد.‏

گزینه چهارم: در سال 84 فکر می کردیم کشور را از بین می برد، حالا مطمئن شدیم بعد از ‏گلستان کردن ایران می خواهد جهان را هم گلستان کند و به همین جهت هی داد می زند بابا ما ‏برای مشکلات دنیا نقشه داریم طرح داریم عملکرد داریم… جوابی نمی آید بعد از مدتی هم که ‏یک جوابی رسیده مال امارات بوده که گفته برو بابا دلت خوشه.‏

سووال ششم: با توجه به اینکه پورمحمدی وزیر سابق کشور پرسیده است: " خروج من از ‏دولت صلاح نبود.” بهترین پاسخ به او چیست؟‏

گزینه اول: به ما چه، می خواستی نری؟‏

گزینه دوم: حالا واسه چی رفتی؟

گزینه سوم: اصلا واسه چی از ما سووال می کنی، مگه ما بیرونت کردیم؟‏

گزینه چهارم: به خودش بگو، چرا به ما می گی؟

سووال هفتم: چرا رحیم مشائی برای دومین سال متوالی با تمام اعضای دفتر خود به حج رفت؟

گزینه اول: چون می خواست کشور آرام باشد

گزینه دوم: چون می خواست نشان دهد دستورهای حاجی چقدر برد و نفوذ دارد.‏

گزینه سوم: چون پارسال خوش گذشته بود

گزینه چهارم: چون قرار بود دفترشان را تعمیر کنند‏

سووال هشتم: حسین قاضیان گفته است " برای جلوگیری از تقلب در انتخابات باید از یک سال ‏قبل برنامه ریزی کرد…” این جمله در چه شرایطی درست است؟

گزینه اول: در صورتی که تقلب کننده از دوسال قبل تقلب را آغاز نکرده باشد.‏

گزینه دوم: در صورتی که تقلب کننده از سه سال قبل تقلب را آغاز نکرده باشد.‏

گزینه سوم: در صورتی که اجازه جلوگیری از تقلب را داشته باشید.‏

گزینه چهارم: موضوع تقلب به جغرافیا مربوط است نه به تاریخ.‏