کودتای نرم مصری

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

طرفداران و مخالفان مرسی به خیابان ریختند و رئیس جمهوری را که خودشان با سلام و صلوات انتخاب کرده بودند، بعد از یک سال برداشتند. اصولا پیشنهاد می شود در چنین شرایطی رئیس جمهور کوتاه مدت انتخاب شود، مثلا برای شش ماه. یک رئیس جمهور مذهبی سر کار بیاید، بعد از شش ماه یک رئیس جمهور سکولار سر کار بیاید. بعد از شش ماه یک نظامی سر کار بیاید. بعد هم…. بعدی وجود ندارد، وقتی نظامی ها سرکار آمدند مگر به این سادگی می روند؟ فعلا مرسی نسبتا بازداشت شده. رهبر اخوان المسلمین دستگیر شده و پیش بینی اوضاع بزن بزن و جنگ خیابانی در مصر خیلی هم غیر طبیعی نیست. بعید هم نیست که این اتفاق در تونس و لیبی و جاهای دیگر هم بیافتد. فعلا تا مشخص شدن اوضاع در مصر و با توجه به اینکه همزمان با وقوع کودتای نرم در قاهره محمود احمدی نژاد مشغول گفتگوی تلویزیونی اش بود، به پرسشهای زیر پاسخ بدهید.

 

سووال یک: احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی گفت: “آنچه در توان خود و ملت دیدم را برای رسیدن به قله های آرمانی آزاد کردم” بعد از اینکه آن چیز ها آزاد شد، چه اتفاقی افتاد؟

گزینه اول: رایحه خوش خدمت همه جا پیچید.

گزینه دوم: رایحه خوش خدمت اول پیچید بعد صدا داد بعد دور زد.

گزینه سوم: همه تپه ها را گلکاری کرد و تپه گلکاری شده باقی نگذاشت

گزینه چهارم: چون بوش آمده بود صداش هم آمد، بعد هم خودش آمد هشت سال ماند.

 

سووال دو: احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی گفت: “ الآن هر بچه مدرسه ای و روستایی این باور را دارند که می توانند به بالاترین مقامات کشور برسند” چرا چنین باوری بعد از احمدی نژاد بوجود آمد؟

گزینه اول: چون وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور شد دیگر هیچ کاری نیاز به هیچ توانی ندارد.

گزینه دوم: چون کلا همه چیز خرتو خر است و هیچ معیاری در کار نیست.

گزینه سوم: چون در همه جا بهترین را انتخاب می کنند، ولی ما کسی را که مثل همه باشد.

گزینه چهارم: چون باعرضه ترین ها از همه پائین تر می روند و هر کسی می تواند هر کاری بکند.

 

سووال سه: همان احمدی نژاد در همانجا گفت: “به میلیونها نفر وام ازدواج دادیم” در نتیجه این کار چه اتفاقی افتاد؟

گزینه اول: میزان طلاق سه برابر شد.

گزینه دوم: میزان ازدواج بشدت کاهش یافت

گزینه سوم: هم طلاق افزایش پیدا کرد و هم ازدواج کاهش یافت.

گزینه چهارم: میلیونها نفر وام ازدواج گرفتند بعد جدا شدند.

 

سووال چهار: همان احمدی نژاد سووالات فوق گفت: “میلیونها مسکن مهر در کشور ساخته شد” در نتیجه چه اتفاق مهمی در کشور افتاد؟

گزینه اول: قیمت خانه در هفت سال هشت برابر شد

گزینه دوم: در یک سال قیمت زمین در تهران ۱۵۷ درصد بالا رفت

گزینه سوم: قیمت اجاره خانه هر سال دو برابر شد

گزینه چهارم: دروغگو دروغگو شصت و سه درصدت کو؟

 

سووال پنج: همان احمدی نژاد گفت: “دولت را در وضعیت بدی تحویل گرفتم و در وضعیتی تحویل می دهم که هیچ بدهی ندارد” به چنین احمدی نژادی باید چه جوابی دارد؟

گزینه اول: اونجای عمه آدم دروغگو!

گزینه دوم: اینجای عمه آدم دروغگو!

گزینه سوم: چه ربطی به عمه اش دارد، آنجای خود آدم دروغگو!

گزینه چهارم: جا و عمه مهم نیست، ۷۴ میلیارد دلار بدهی مهم است.

 

سووال شش: همان احمدی نژاد قبلی گفت: “تا کنون ۳۸ میلیون نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده است” در حالی که احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ گفته بود “تاکنون ۴۰ میلیون نامه به نهاد ریاست جمهوری رسیده است.” چه نتیجه ای می گیریم؟

گزینه اول: دو میلیون نامه در پنج سال کم شده

گزینه دوم: نامه ای که قبلا رسیده که نمی تواند کم شود

گزینه سوم: وقتی آمار را آدم در موقع مصاحبه تولید کند کم و زیاد می شود

گزینه چهارم: ۳۸ میلیون نامه سال ۸۷ الآن ۲۰ میلیون نامه هم نیست

 

سووال هفت: همان احمدی نژاد در همان گفتگو گفت: “روستائیان ایران مفید ترین، فهیم ترین و با صفاترین قشر کشور هستند” این حقیقت از کجا تائید می شود؟

گزینه اول: از اینجا که روستائیان کشور در سال ۸۴ به احمدی نژاد رای ندادند

گزینه دوم: از اینجا که رای اصلی احمدی نژاد از شهرهای بزرگ بود

گزینه سوم: از آنجا که روحانی در سال ۹۲ رای روستاها را آورد و او مخالف احمدی نژاد بود

گزینه چهارم: چون اینقدر فهم دارند که وقتی کسی به آنها یارانه می دهد، بفهمند که وظیفه اش همین است پس نباید به او رای بدهند

 

سووال هشت: همان شخص مذکور در همان مصاحبه فوق الذکر گفت: “در سال ۸۴ هیچ گروهی از من حمایت نکرد” جمله زیر را چگونه کامل می کنید؟

گزینه اول: بجز سپاه و بسیج

گزینه دوم: بجز سپاه و بسیج و مصباح و رهبری

گزینه سوم: بجز نظامیان و اصولگرایان

گزینه چهارم: گزینه یک و دو و سه همه صحیح است

 

سووال نه: همان احمدی نژاد گفت: “وقتی بر سر کار آمدم کشور در شرابط خطرناکی بود، آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرده بود و تحریم های گسترده ای علیه ایران وضع شده بود.” براساس این گفته ها شخص مذکور چه سالی رئیس جمهور شد و چه مدتی رئیس جمهور ماند.

گزینه اول: سال ۱۳۸۱ همزمان با حمله آمریکا رئیس جمهور شد ولی چون خجالتی بود به کسی نگفت.

گزینه دوم: از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ داشت رئیس جمهور می شد ولی بخاطر جنگ کسی نفهمید

گزینه سوم: در سال ۱۳۸۹ یعنی زمان تحریم ها رئیس جمهور شد و تا ۱۳۹۲ دو تا یک سال و نیم رئیس جمهور ماند.

گزینه چهارم: کلا طرف مخش دچار آلودگی صوتی شده است.

 

سووال ده: در همان گفتگو احمدی نژاد پرسید: “کدام کار ما تورم ایجاد کرد؟” چه گزینه ای به نظر شما نزدیکتر است؟

گزینه اول: سیاست های پولی و مالی و تصمیمات اقتصادی

گزینه دوم: سیاست خارجی و هسته ای

گزینه سوم: حذف مدیران با عرضه و از بین بردن برنامه ریزی

گزینه چهارم: کلا کارهایی که دولت نهم و دهم می کرد.