یک مرد، یک هلو، النظافه من الواجبی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

آن از هلوی دولت احمدی، این هم از تنها مرد کابینه دکتر الفنون یعنی خانم دکتر دستجردی که به عنوان تنها زن کابینه دیرآمد و بخاطر نوشتن یک نامه ناقابل زود رفت. در همین راستا به سووالاتی که در ذهن شماست، ولی نمی دانم چرا من این قدر به آنها فکر می کنم، پاسخ بدهید.

سووال یک: با توجه به اینکه محمد رضا رحیمی گفته بود: “تا احمدی‌نژاد هست، من هستم و تا من و احمدی‌نژاد هستیم، وحید دستجردی هم هست.” و دقیقا سه روز بعد مرضیه وحید دستجردی از سمت وزارت بهداشت برکنار شد و دیگر نبود، خب، حالا که چی؟

الف: الان آقای احمدی نژاد هم نیست، ولی همه اشتباهی فکر می کنند هنوز هست.

ب: مرضیه وحید دستجردی برکنار نشده، استکبار جهانی دارد با او بازی روانی می کند.

پ: مرضیه وحید دستجردی برکنار نشده، هک شده و هنوز پسورد جدیدش را به احمدی نژاد ندادند.

ت: محمدرضا رحیمی غلط کرد گفت، به اون چه مربوطه؟

 

سووال دو: با توجه با اینکه احمدی نژاد به کامران باقری لنکرانی وزیر قبلی بهداشت می گفت هلو و به مرضیه وجید دستجردی هم گفته از همه مرد است و نمره 20 می گیرد و هر دو نفرشان را هم برکنار کرده، کلا تشبیهات جنسی آمد و نیامد دارد یا اصلا ربطی ندارد .

الف: احمدی نژاد اصولا آدم بی سلیقه ای است

ب: احمدی نژاد اصولا آدم بی تربیتی است

پ: احمدی نژاد اصولا… سوال بعدی لطفا

 

سووال سه : با توجه به اینکه مرضیه وحید دستجردی خودش در مورد احتمال برکناری اش گفته بود: به دنبال اخبار شایعه نباشید. همه ما دیر یا زود باید برویم. اما مهم آن است که این آمدن و رفتن‌ها چه تاثیری بر زندگی دیگران خواهد گذاشت….

الف: وزیری که هنوز معنی شایعه را نمی داند، همان بهتر که برکنار بشود.

ب: معنی شایعه را می دانسته، اما دیر و زودش را تشخیص نداده، به هر حال همان بهتر که برکنار بشود.

پ: پیشنهاد می کنیم به این رباعی خیام که می گوید از آمدن و رفتن ما سودی کو فکر کند و روزی ده بار با خط خوش از رویش بنویسد

 

سووال چهار: با توجه به اینکه هر وقت مجلس می خواهد یکی از وزرای دولت را استیضاح کند، آقا مخالفت می کند که مبادا در ماه های آخر دولت، وزیری برکنار شود و آمریکا را خوشحال کند، اما بعدا احمدی نژاد همان وزیر یا یک وزیر دیگر یا هر دو را با هم برکنار می کند…

الف: احتمالا اشتباهی پیش آمده، آمریکا در راس امور است، مجلس هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.

ب: هر کدامشان تک تک دارند به تکلیفشان عمل می کنند. مشکل آمریکاست که هی الکی خوشحال می شود

پ: نظرآقا به احمدی نژاد نزدیک تر است.

 

سووال پنج: با توجه به اینکه شایعه شده است مصطفی محمدنجار، وزیر کشور و رستم قاسمی، وزیر نفت هم به زودی برکنار می شوند…

الف: تا آقای رحیمی اطمینان ندهد که برکنار نمی شوند، برکنار نمی شوند.

ب: چون هیچکدامشان به هیچ میوه ای شباهت ندارند، شاید مدتی طول بکشد تا برکنار شوند.

پ: حتما برکنار می شوند، تاریخ همیشه تکرار می شود.

 

سووال شش: با توجه به اینکه در سوال اول آمده بود که آقای رحیمی گفته “ تا احمدی‌نژاد هست، من هستم” و در این فاصله شنیده شده قرار است محمد رضا رحیمی هم از سمت معاون اولی کنار رود…

الف: کنار نمی رود و همینطوری وسط خیابان می ماند

ب: منتظر می شود نجار برکنار شود و بعد کنار می رود تا سرپرست وزارت کشور بشود.

پ: محمدرضا رحیمی غلط کرده کنار نرود، مگه دست خودشه؟

 

سووال هفت: با توجه به اینکه محمود احمدی‌نژاد به تغییر و تحول در کابینه علاقه دارد و تا به حال با 21 تغییر در دو کابینه‌اش، این رکورد را به نام خودش به ثبت رسانده…

الف: از این مرحله صعود می کند و به بازیهای پاراالمپیک می رود.

ب: بهتر است زودتر خودش را به یک دکتر خوب نشان بدهد.

پ: ظهور نزدیک است و این هم از نشانه های ظهور امام زمان است.