بازگشت تولید نفت خام به پیش از تحریم ها

نویسنده

رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ، اظهار کرد: «در حال حاضر تولید و صادرات رو به افزایش است و امیدواریم تا پایان سال جاری ظرفیت تولید به پیش از زمان تحریم‌ها بر گردد..»

وی با اشاره به اظهارات وزیر نفت مبنی بر افزایش تولیدات روزانه نفت به بیش از پنج میلیون بشکه گفت:« این افزایش تولید در برنامه‌ی چهارساله وزارت نفت است.»

به گفته جوادی قرار است از ۵.۷ میلیون بشکه تولیدی چهار میلیون و ۷۰۰ بشکه به نفت خام و یک میلیون بشکه به مایعات اختصاص پیدا کند.

ادامه خبر در ایسنا