صندوق های پرتقال ‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای ضرورت برگزاری آزمون های اینجانب در آستانه انتخابات، لطفا به سووالات ‏زیر فکر کنید، و اگر به این نتیجه رسیدید که اصلا به درد مطرح شدن می خورند، به گزینه ‏ها توجه کنید و اگر گزینه ها درست انتخاب شده باشند، گزینه مناسب را انتخاب کنید، اما اگر ‏به هر کدام از مراحل فوق اطمینان نداشتید، چه مرضی است بیخودی وقت تان را برای تست ‏چهارجوابی مصرف می کنید؟ ولش کنید، بروید سراغ یک کار دیگر. تست چهار جوابی ‏امروز در مورد انتخابات و احتمالا یکی دو موضوع دیگر است.‏

سووال اول: رئوفیان گفت " احمدی نژاد در شرایط تک گزینه ای کاندیدای اصولگرایان شد.” ‏دلیل اینکه این شخص در شرایط تک گزینه ای کاندیدای اصولگرایان شد، چیست؟ گزینه اول: چون همین یکی بود دیگر از اینها نداریم.‏ گزینه دوم: چون رقابت بسیار فشرده است و او با خودش مسابقه می دهد.‏ گزینه سوم: چون اصولگرایان عقل شان را فرستادند برود سینما فیلم ببیند.‏ گزینه چهارم: چون بالاخره هر کاری یک پایان دارد.‏

سووال دوم: محمود احمدی نژاد گفته است " از جوانی مقلد بوده ام”. این جمله شما را یاد چه ‏چیز یا فردی می اندازد؟ گزینه اول: هاشم آقاجری گزینه دوم: حسنی مبارک گزینه سوم: چی توز گزینه چهارم: هیچکدام

سووال سوم: الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد: " احمدی نژاد در ژنو میدان مین دروغ و ‏خشونت غرب را پاکسازی کرد” فکر می کنید علت گفته شدن این جمله توسط الهام چیست؟ گزینه اول: گیر کردن در میدان مین و انفجار ناشی از آن.‏ گزینه دوم: آدم در میدان مین اگر دروغ بگوید اشکالی ندارد.‏ گزینه سوم: یک ملاقه با خشونت به سرش برخورد کرد و این جمله را گفت.‏ گزینه چهارم: در گزینه سوم فاعل چون نمی تواند نامه بنویسد از ملاقه استفاده می کند.‏

سووال چهارم: به نظر شما پرتقال های اسرائیلی که در جعبه های چینی بود، از کجا آمده ‏است؟ گزینه اول: اسرائیل، چین، غزه، قم، تهران‏ گزینه دوم: اسرائیل، کاراکاس، چین، ارادان، میدان تره بار نارمک، تهران‏ گزینه سوم: چین، کره شمالی، کره جنوبی، مالزی، یزد، جبهه مشارکت، صهیونیسم، تهران گزینه چهارم: اصولا در انتخابات همین است، روی صندوق یک چیز است توی آن یک چیز ‏دیگر.‏

سووال پنجم: به کدام یک از دلایل زیر بهتر است به احمدی نژاد رای بدهیم؟ گزینه اول: تراول چک، هزار تومانی، سیب زمینی، پرتقال‏ گزینه دوم: سیب زمینی، نفت، پرتقال اسرائیلی، پرچم لبنان، سهام عدالت‏ گزینه سوم: گاز اشک آور، پرتقال اسرائیلی، پرچم لبنان، تراول چک ‏ گزینه چهارم: هر سه گزینه صحیح است.‏

سووال ششم: پدر رکسانا صابری گفت که دخترش را در زندان ملاقات کرده و دخترش " ‏بزحمت می توانست سرپا بایستد.” از طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد " ‏رکسانا ایرانی است و قوانین ایران در موردش اعمال می شود.” به نظر شما علت اینکه ‏رکسانا بزحمت می توانست سرپا بایستد چیست؟ گزینه اول: چون قوانین ایران در موردش اجرا می شد.‏ گزینه دوم: چون رکسانا ایرانی است.‏ گزینه سوم: چون احمدی نژاد گفته بود در مورد رکسانا بدرفتاری نمی شود.‏ گزینه چهارم: چون رکسانا صابری عکاس و خبرنگار است و بزحمت سرپایش می ایستد.‏

سووال هفتم: اگر فرض کنیم که حسین شریعتمداری نوشته است که " مردم هرچه از عمر ‏ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، از انتخاب شایسته خویش خوشنود تر و راصی تر می ‏شوند.” از نظر ریاضی چقدر باید از عمر ریاست جمهوری این شخص بگذرد تا مردم کاملا ‏راضی و خوشنود شوند؟ ‏ گزینه اول: چهار سال تمام که شد راضی می شوند‏ گزینه دوم: چهار سال و یک روز‏ گزینه سوم: چهار سال و یک هفته‏ گزینه چهارم: چهارسال و یک ماه

سووال هشتم: با توجه به همه مسائلی که می دانید به نظر شما بودجه ستاد تبلیغاتی احمدی نژاد ‏از کجا می آید؟ ‏ گزینه اول: ارث پدرش است که از بچگی نگرفته بود یک دفعه گرفت.‏ گزینه دوم: مامانش براش نگه داشته بود لای لباس ها که بچه اش قبول بشود.‏ گزینه سوم: طرفدارانش به حضرت عباس اگر یک قران حاضر باشند بدهند.‏ گزینه چهارم: آدم به این خوبی هرگز بودجه دولت را خرج تبلیغات خودش نمی کند.‏ گزینه پنجم: صد تا گزینه دیگر هم بگذاریم فایده ندارد، الکی که نیست.‏

سووال نهم: با توجه به اینکه صدا و سیما بطور یکطرفه از رئیس جمهور حمایت می کند، از ‏کجا می فهمیم که صدا و سیما رسانه ملی است؟ گزینه اول: چون نفت هم ملی است، ولی چه فایده؟ گزینه دوم: چون دانشگاه ملی هم دولتی است.‏ گزینه سوم: چون ملت و دولت با هم این حرف ها را ندارند.‏ گزینه چهارم: چون مجلس هم خانه ملت است.‏

سووال دهم: اگر احمدی نژاد گفته باشد که " به یاد ندارم که به پدرم گفته باشم به من پول بده” ‏اما در همان روز به مردم گفت " می خواستم هفتاد هزار تومان به هر نفر بدهم.” از این دو ‏جمله یک نتیجه بگیرید.‏ گزینه اول: آدم بهتر است برای حفظ غرورش به جای باباش از دولت پول بگیرد.‏ گزینه دوم: آدم باید سرپای خودش بایستد و به بقیه پول بدهد که سر جای شان بنشینند.‏ گزینه سوم: دولت از بابای آدم هم به آدم نزدیک تر است.‏ گزینه چهارم: چرا می گی آدم نیست، خوبه یکی به خودت بگه؟‏