پیام های یک استعفا

نویسنده

yazdi.jpg

استعفای‎ ‎آقای علی لاریجانی را ظاهراً باید در راستای برخی اختلاف دیدگاه ها با‎ ‎رئیس جمهور ارزیابی کرد. ‏البته ممکن است عده یی، فعال شدن مجدد آقای‎ ‎روحانی در عرصه سیاست خارجی را به این استعفا ارتباط ‏دهند اما در پاسخ به‎ ‎این عده باید گفت که آقای لاریجانی در هیچ مصاحبه رسمی نسبت به این امر‎ ‎اعتراضی ‏نداشته و این شخص رئیس جمهور بود که به آقای روحانی - البته به‏‎ ‎طور غیرمستقیم - هشدار داد‏‎.


در عین حال باید بیشتر از هر احتمالی، این استعفا را با پرونده هسته یی و‎ ‎پیام اخیری که آقای پوتین حامل آن ‏بوده اند نسبت داد. البته اختلافات بروز‎ ‎کرده در خصوص آنچه از قول لاریجانی به عنوان «پیشنهادات تحت ‏بررسی پوتین‎» ‎مطرح شد نیز ابهاماتی را برانگیخته است. چرا که این امر از سوی معاون‎ ‎سخنگوی پوتین ‏نیز تایید اما از سوی رئیس جمهور ایران تکذیب شد. باید توجه‎ ‎داشت که بیانیه پایانی کنفرانس تهران در ‏زمینه خزر نیز هیچ دستاورد جدیدی‎ ‎را به همراه نداشته و تمامی موضوعات به آینده ارجاع شده است. اما در ‏صورتی‎ ‎که برگزاری آن در مقطع کنونی تنها به دلیل حضور پوتین توجیه شود باید به‎ ‎دنبال انگیزه های ‏دیگری در مورد آن بود. پیش از سفر پوتین به تهران، وی با‎ ‎نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و آنگلا ‏مرکل صدراعظم آلمان به عنوان دو‎ ‎عضو اروپایی 1«5 دیدار و گفت وگو داشت. اما از آن مهمتر سفر ‏همزمان رایس و‎ ‎گیتس وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده به روسیه و مذاکرات آنان با پوتین‎ ‎را باید مد نظر ‏قرار داد. با توجه به اطلاعاتی که از منابع مختلف در‎ ‎اختیار خبرگزاری های رسمی قرار گرفته و افزایش ‏موج فشار امریکا بر ایران‎ ‎در موضوعات مختلف به نظر می رسد پوتین حامل نظرات غرب علیه ایران بوده‎ ‎است. آقای لاریجانی نیز با اطلاع از این مساله و نگرانی از روند موجود و‎ ‎تشدید این روند میان ایران و ‏ایالات متحده در خصوص ادامه فعالیت خود تصمیم‎ ‎گیری کرده است. از سوی دیگر باید به نکته یی دیگر نیز ‏اشاره کنم. در طول‎ ‎سال های پس از انقلاب در تمامی مقاطع شاهد حضور افرادی در سمت های مختلف‎ ‎بوده ‏ایم که در ابتدا با تجربیات کم پا به عرصه مسوولیت گذارده اما در‎ ‎فرآیند عمل با حقایق و واقعیت های جامعه ‏بین الملل آشنا می شوند‎.


آنان پس از مدتی اندیشه سیاسی خود را اصلاح کرده و درمی یابند که برای بقا‎ ‎در دنیای پرتلاطم کنونی به ‏درایت و ذکاوت بسیاری احتیاج است. آقای روحانی‎ ‎نیز در ابتدای دوران مسوولیت خود در شورای عالی ‏امنیت ملی همین شرایط را‎ ‎داشته اما به تدریج به ثبات لازم دست یافت. این درست وضعیتی است که آقای‎ ‎لاریجانی نیز با آن مواجه بود. برادران لاریجانی (جواد و علی) اگرچه ممکن‎ ‎است مطالعات دیپلماتیک زیادی ‏نداشته باشند، اما پس از مطالعه پرونده های‏‎ ‎بسیار و دسترسی به اطلاعات و دارا بودن ضریب هوشی بالا ‏اکنون دریافته اند‎ ‎که شرایط جامعه جهانی چه ضرورت هایی را در موضع گیری ها ایجاب می کند‎. ‎اگرچه ‏نسبت به برخی سیاست های در پیش گرفته شده از سوی لاریجانی انتقاداتی‎ ‎وجود داشته و از نظر مشی ‏سیاسی نیز اختلافاتی با وی داریم، اما اعتقاد‎ ‎کامل دارم که وی به سرنوشت کشور و امنیت ملی ایران علاقه ‏زیادی دارد‎. ‎اینچنین است که وی نمی تواند پیامدهای برخی رفتارها و موضع گیری های‎ ‎نادرست را نادیده ‏بگیرد‎.


استعفا در شرایط موجود پاسخی روشن به این مساله است که با روش موجود امکان تشدید وضع موجود دور ‏از انتظار نیست‎.‎

منبع: اعتماد، بیست و نهم مهر