باد فیروزآباد و و نسیم ارادان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سووال اول: با توجه به اینکه محصولی مسوول ستاد انتخاباتی احمدی نژاد وزیر کشور و ‏برگزار کننده انتخابات شده است، و فرمانده نیروهای نظامی کشور اعلام کرد در انتخابات ‏طرفدار احمدی نژاد است و رهبر انقلاب چند ماه قبل از انتخاب مجدد وی حمایت کرد، به ‏نظرشما برای برگزاری انتخابات دموکراتیک چه کار دیگری باید صورت بگیرد؟ ‏گزینه اول: همه نامزد های رقیب احمدی نژاد را باید قبل از انتخابات زندانی کنند.‏گزینه دوم: سازمان ملل هم از انتخاب احمدی نژاد حمایت کند.‏گزینه سوم: قوه قضائیه اعلام کند رای دادن به دیگران غیرقانونی است.‏گزینه چهارم: سازمان کنفرانس اسلامی از انتخاب احمدی نژاد حمایت کند.‏

سووال دوم: اگر بدانیم که آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفته است” اردوغان بخاطر دفاع از ‏مردم غزه لیاقت دریافت جایزه نوبل را دارد” و بفهمیم که یک هفته قبل طرفداران آیت الله ‏مکارم شیرازی بخاطر دفاع شیرین عبادی برنده جایزه نوبل از مردم غزه به او حمله کرده ‏اند، چه نتیجه ای می گیریم؟ ‏گزینه اول: اگر خانه اردوغان در تهران بود به آن حمله می کردند.‏گزینه دوم: قرار است اردوغان نوبل بگیرد تا او را کتک بزنند.‏گزینه سوم: بهتر است جایزه نوبل را از عبادی بگیرند و به اردوغان بدهند. ‏گزینه چهارم: جایزه نوبل را ایرانی ها نگیرند، هر کسی می خواهد بگیرد.‏

سووال سوم: آقای هاشمی رفسنجانی گفته است: " هیچ حکومتی بدون حضور مردم دوام ‏نخواهد داشت.” لطفا مثال مناسب را برای حضور مردم و محل حضور آنان بزنید.‏گزینه اول: حکومت کوبا بادوام است، مردم کوبا در آمریکا حضور دارند. ‏گزینه دوم: حکومت ایران بادوام است، مردم آن در لس آنجلس حضور فعال دارند.‏گزینه سوم: حکومت صدام با دوام بود، مردم عراق در ایران حضور فعال داشتند.‏گزینه چهارم: مهم این است که مردم حضور داشته باشند، محل آن مهم نیست. ‏

سووال چهارم: با توجه به اهمیت زمان، اگر سردار محصولی گفته باشد که " به زودی ‏دشمنان ایران نابود می شوند.” منظورش از بزودی چه مدتی است؟گزینه اول: ده سال دیگر؟‏گزینه دوم: سی سال دیگر؟‏گزینه سوم: دویست سال دیگر؟‏گزینه چهارم: وقتی هفت تا کفن پوساندیم.‏

سووال پنجم: اگر مطمئن باشیم که آیت الله خامنه ای با گروهی از زندانیان آزاد شده از بند ‏رژیم های مستبد که به تهران رفته اند، دیدار کرده است، احتمالا ایشان آیت به آن زندانیان چه ‏جمله مهمی گفته است.‏گزینه اول: زندان بد است، ما از آن بدمان می آید.‏گزینه دوم: ما با زندان مخالفیم، بقیه با آن موافقند.‏گزینه سوم: بقیه زندانی می کنند، ما خیلی خوبیم.‏گزینه چهارم: چرا شما به من اینجوری نگاه می کنید؟

سووال ششم: با توجه به اینکه میرحسین موسوی اعلام کرده است " تا اردیبهشت نمی توانم ‏تصمیم بگیرم” و انتخابات در خرداد برگزار می شود، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.‏گزینه اول:عجله کار شیطان است.‏‎ ‎گزینه دوم: پنج دقیقه دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.‏گزینه سوم: هستم، ولی خسته ام!‏گزینه چهارم: رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود، ولی به انتخابات نمی رسد.‏

سووال هفتم: می دانیم که سرلشگر فیروزآبادی گفته است " احمدی نژاد باید بماند، اگر برود ‏بادمان می خوابد.” از طرف دیگر می دانیم وی اینقدر چاق است که به این سادگی بادش نمی ‏خوابد، با این پیش فرض ها چه رابطه ای میان باد فیروزآبادی و ماندن احمدی نژاد است؟گزینه اول: اگر رژیم سخت بگیرد، احمدی نژاد می ماند، بادش هم نمی خوابد.‏گزینه دوم: اگر رژیم شل و ول بگیرد، بادش بیشتر می شود، اما احمدی نژاد می رود.‏گزینه سوم: برای خوابیدن بادش تغییر رژیم لازم نیست.‏گزینه چهارم: همین باد باعث آن نسیم تحقق دولت است.‏

فردا: داستان دوم انقلاب ‏