اخضر ابراهیمی از سمت خود کناره گیری کرد

نویسنده

بان کی   مون دبیر کل سازمان ملل متحد استعفای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را پذیرفت.

دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که استعفای اخضر ابراهیمی از ۳۱ ماه مه جاری اجرا می شود.

ادامه خبر در ایرنا