جریان انحرافی و عورت رئیس جمهور

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

با توجه به اینکه مجلس قرار است بزودی دولت را زیر سووال ببرد و دولت سه وزیر را برکنار کرده است، و قوه قضائیه به دولت اخطار داده و مصباح یزدی رئیس جمهور را مسخر شده طلسم جریان انحرافی دانسته و رهبر نصف اول حق را به مجلس و نصف دوم آن را به رئیس جمهور داده و در چنین شرایطی ما هیچ کار خاصی نمی توانیم بکنیم، مگر اینکه ببینیم که اول کدام خشتک دیگری را روی سرش، یا جای دیگرش می کشد، لذا پیشنهاد می شود، در فرصت مذکور، به سووالات زیر پاسخ، یا حداقل شما سووالاتی بکنید که من به آنها پاسخ بدهم. لطفا جواب ها را برای بعد نگهدارید، چون ممکن است خودتان بعدا عین همین سووالات به نظرتان برسد و بهتر است جواب نداده از دنیا نروید.

 

سووال اول: احمدی نژاد به مجری تلویزیون گفت " اصلا انتخابات مجلس چه موقعی هست” با توجه به این گفته، کدام گزینه صحیح تر است؟

گزینه اول: اونجای عمه آدم دروغگو.

گزینه دوم: دروغگو رو بردن تلویزیون، گفت انتخاباتش کی هست؟

گزینه سوم: احمدی دروغگو، شصت و سه درصدت کو.

گزینه چهارم: چی کار به پروین شون دارین

 

سووال دوم: با توجه به اینکه شیر، روغن، کره، مواد شوینده، لاستیک و گاز خانگی گران شده است، درآمد نفت سر سفره چه کسی خواهد رفت؟

گزینه اول: هنوز یادتونه؟

گزینه دوم: همون جایی که انرژی هسته ای اش رفت.

گزینه سوم: همون جایی که معجزه هزاره سوم رفت.

گزینه چهارم: همون جایی که هاله نورش رفت.

 

سووال سوم: با توجه به اینکه صفار هرندی احمدی نژاد را کودتاچی خواند، و احمدی نژاد هم گفت، رهبر با دخالت در انتخابات از من حمایت کرد تا موسوی روی کار نیاید، لطفا بگوئید چه کسی کودتا کرد؟

گزینه اول: احمدی نژاد کودتا کرد.

گزینه دوم: خامنه ای کودتا کرد.

گزینه سوم: دوتایی با هم کودتا کردند.

گزینه چهارم: کودتا هم روزه را باطل می کند، برای همین می اندازند گردن دیگری.

 

سووال چهارم: مصباح یزدی گفت " احمدی نژاد را چیزخور کرده اند، او مسخر شده و از خود اختیار ندارد.” احمدی نژاد چطوری چیزخور شده است؟

گزینه اول: از طریق اجرای طلسم فرمان توسط اسمشو نبر.

گزینه دوم: از طریق طلسم اجی مجی لاترجی توسط جریان انحرافی اسمشو نبر.

گزینه سوم: از طریق وزارت سحر و جادو و اطلاعات که چیز آقا آنجاست.

گزینه چهارم: چیز خودش را بقول حدادیان خورده است.

 

سووال پنجم: یکی از مقامات کشور گفت " مبارزه با اسلام و جمهوری اسلامی وجه مشترک گروه انحرافی( احمدی نژاد) و جریان فتنه( سبزها) است.” اگر با این فرض، و قبول آمارهای انتخابات، 40 میلیون نفر به این دو جریان رای داده باشند، کی با رئیس موافق است؟

گزینه اول: تعدادی

گزینه دوم: مقداری

گزینه سوم: برخی

گزینه چهارم: جمعی

 

سووال ششم: جمشیدی گفت " رهبر معظم انقلاب در تمام بخش های سازمان صدا و سیما صاحب نظر هستند.” رهبر نامبرده در چه چیزهای دیگری صاحب نظر است؟

گزینه اول: سیاست داخلی و سیاست خارجی و هر چیز سیاسی.

گزینه دوم: عرضه و تقاضا و محرومین و مرفهین و کلا چیزهای اقتصادی.

گزینه سوم: ملت و مخالفان و فتنه گران و دانشجویان و هر چیز اجتماعی.

گزینه چهارم: شعر و فرهنگ و ادبیات و سینما و هر چیز فرهنگی.

گزینه پنجم: توپ و تانک و موشک و بمب اتمی و هر چیز نظامی

گزینه ششم: فقه و اصول و رجال و درایه و جفر و اسطرلاب و هر چیز فقهی.

گزینه هفتم: هر چیز دیگری که در موارد ششگانه فوق یادمان رفته است.

گزینه هشتم: کلیه گزینه های فوق روی همدیگر.

 

سووال هفتم: چرا احمدی نژاد گفت " تنها کشوری که روی زمین یک گرسنه و یک برهنه هم ندارد، جمهوری اسلامی ایران است.” شواهد اثبات این جمله را بیان کنید.

گزینه اول: آلمان و فرانسه، چون خیلی ها در آنجا برهنه می شوند و استریپ تیز می کنند.

گزینه دوم: سوئیس، بخاطر وجود جزیره لختی ها که همه در آن برهنه اند.

گزینه سوم: برزیل، چون مردمش وقتی جشن می گیرند برهنه می شوند.

گزینه چهارم: منظوری ندارد، عادت کرده اول جمله هایش “تنها کشور” یا “اولین” بگذارد.

 

سووال هشتم: حجت الاسلام لک زائی گفت " ولایت مطلقه فقیه اساسی ترین محور اندیشه سیاسی شهید مطهری است.” این نظر از کدام گفته مطهری الهام گرفته است؟

گزینه اول: مردم را از فرمانروایی نیک یا بد چاره‌ای نیست.

گزینه دوم: اندیشه مارکسیستی پوچ است.

گزینه سوم: جامعه ناگزیر از داشتن دولت و حکومت است.

گزینه چهارم: دولت و حکومتی مقتدر و قانونی و مورد حمایت مردم لازم است.

گزینه پنجم: آیت الله مطهری قصد داشت درباره ولایت فقیه اولین جمله اش را بگوید که ترور شد.

 

سووال نهم: جریان انحرافی و عورت احمدی نژاد چه شباهت هایی به هم دارند؟

گزینه اول: هر دو در بیت رهبری دو سال نفوذ کردند.

گزینه دوم: هر دو در ابتدا از بیضه اسلام استفاده می کردند.

گزینه سوم: هر دو در خارج دموکرات و در داخل راست بودند.

گزینه چهارم: هر دو مورد سوء استفاده دشمن قرار گرفتند.