ابهام در ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب

نویسنده

به گزارش وب‌سایت خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز٬ چهارشنبه با ارجاع ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت کردند.

طبق این گزارش نمایندگان در جریان بررسی ماده ۱۰ طرح نحوه فعالیت احزاب و گرو‌‌ه‌های سیاسی با ۱۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰  نماینده حاضر در جلسه به دلیل ابهام در اعضای کمیسیون احزاب  با ارجاع ماده ۱۰ این طرح  به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت کردند.

در ماده ۱۰ این طرح آمده است که به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تسری‌شده در این قانون کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:

۱. نماینده‌ دادستان کل کشور

۲. نماینده رییس قوه قضاییه

۳. دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت

۴. معاون سیاسی وزارت کشور

۵. نماینده وزارت اطلاعات

۶. دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب