‏23 هزار میلیارد ریال در آمد گاز گم شده

نویسنده
جواد ملک‌زاده

» افشای تخلفات جدید دولت

گزارش جدید دیوان محاسبات کشور که دیروز از تریبون مجلس خوانده شد، از تخلفات متعدد دولت نهم در اجرای ‏قانون بودجه سال 86 حکایت می‌کند و نشان می‌دهد که 23 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش گاز هم به ‏خزانه واریز نشده است. نمایندگان وابسته به جناح دولتی با تذکرات پیاپی تلاش کردند جلوی قرائت این گزارش را ‏بگیرند، اما علی لاریجانی ضمن مقاومت در برابر این فشارها، تاکید کرد که این گزارش برای بررسی قضایی به ‏دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.‏

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیروز گزارش تفریغ بودجه سال 1386 را که از سوی دیوان ‏محاسبات کشور به مجلس تقدیم شده بود، در صحن علنی قرائت کرد.‏

این گزارش در شرایطی برای نمایندگان خوانده شد که نمایندگان حامی دولت نهم با ایجاد جنجال و اعلام تذکرات ‏آیین‌نامه‌ای پی در پی، قصد داشتند جلوی قرائت آن را بگیرند، اما علی لاریجانی هیچ‌یک از این تذکرات را ‏نپذیرفت و بر لزوم آگاهی نمایندگان و افکار عمومی از گزارش دیوان محاسبات تاکید کرد.‏