خرید عید 25 بهمن

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

اصلا از اول قرارمان همین بود. خیلی ها معتقد بودند که خرید عید را باید 22 بهمن بکنیم، مردم مخالفت کردند، گفتند 22 بهمن همه چیز مجانی است، یک صلوات می فرستیم آجیل شب عید با ساندیس می افتد هولوپی توی ساک خرید، گفتیم پس 23 بهمن برویم برای خرید عید، گفتند 23 بهمن شگون ندارد و یک دفعه دیدی هنوز ساندیس خورها توی خیابان باشند. گفتیم همان 25 بهمن برویم خرید که هم قابل تقسیم به پنج است هم میرحسین موسوی وقتی رفت پارسال برای خرید، این قدر بازار شلوغ بود که هنوز برنگشته است. اصولا خرید 25 بهمن برای عید فواید زیادی دارد. یکی گفت چه فوایدی؟ ما هم همین طور شمردیم:

اولندش که اکثر مغازه ها برای عید جنس بنجل می فروشند، ما هم آنها را می خریم، وقتی برگشتیم خانه، می بینیم شوهرمان که جداگانه رفته بود خرید برنگشته، دو هفته بعد که از زندان آزاد شد، می بینیم نه تنها هیچی نخریده، بلکه زبانش هم دوقورت و نیم دراز است که اینها که خریدی بنجل است، هنوز وقت داریم که برویم خرید، پس 17 اسفند می رویم همان چیزهایی که 25 بهمن خریدیم پس می دهیم، یک چیزهای دیگری می خریم.

دومندش اگر 25 فروردین خرید نکنیم، ممکن است تا یک هفته بعد وقت خرید نداشته باشیم، بعد هم اصولگراها مشغول نامزدبازی با جبهه متحد را دارند و تا 12 اسفند که قرار است بازی بازی کنند، خرید بی خرید. تازه آن موقع قرار است خیلی ها رای شان را بفروشند عوض عیدی از پول آن استفاده کنند. حالا می شود 12 اسفند، تازه دارند رای می شمارند، اگر تیم احمدی نژاد رای آورد که 14 اسفند می رود مجلس و پانزده اسفند احتمالا می رود خانه و شهر شلوغ می شود و رئیس جمهور نداریم به امید خدا. تا دو هفته هم شهر شلوغ است می شود عید و هیچی نخریدیم، حالا چطور عیدمان را برگزار کنیم؟ آنهم درست توی پاگشا و چشم روشنی خانه ملت، پس بهتر است همان 25 بهمن برویم خرید.

سومندش که اصولا در تاریخ ایران باستان 25 بهمن معروف به بهمنگان بود، یعنی روزی که همه مردم از جمله کورش، داریوش، خشایارشا، اردشیردراز دست و اشک اول، اشک دوم، تا اشک چهاردهم همه شان همین روز خرید می کردند. اصلا تا حالا کی دیدید ملت ایران خرید عیدشان را بگذارند ماه اسفند یا هفته قبل از عید، یا بعد از عید؟ این آقای محسنی اژه ای هم که گفته 25 بهمن مردم برای خرید عید بیرون می روند، جداندرجد زرتشتی است، در همان روستای اژیه همه زرتشتی بودند و اصلا کسی یادش نمی آید مردم قبل یا بعد از 25 بهمن خرید عید کنند.

چهارمندش که آدم یا خرید عیدش را می گذارد بعد از عید می کند، یا قبل از عید. خرید بعد از عید که اصولا کار درستی نیست، چون معمولا فروشنده از آدم می پرسد شما مگه خل شدی که بعد از عید آمدی خرید عید؟ بنابراین قبل از عید باید خرید کرد. پس بهتر است خرید عید را قبل از عید بکنیم. قبل از عید هم باید ببینیم که اگر ما بفرض در خانه مان یک میلیون تومان داریم، چه چیزهایی می توانیم بخریم، یعنی سبد خریدمان با یک میلیون تومان چقدر پر می شود. طبیعی است که با این وضعی که دارد پیش می رود، قیمت همه چیز تا یک هفته دیگر دو برابر می شود، چه برسد به اینکه بقول سردار جعفری " تنگه هرمز بطور هوشمند کنترل شود” و آمریکایی ها هم بگونید " ما آماده حمله ایم” یک دفعه دیدی صاف حمله کردند به سبد خرید ما. فرض کنید ما بخواهیم ارزانترین وقت را برای خرید انتخاب کنیم. ارزانترین وقت هم همین سه دقیقه دیگر است، ولی مگر تا عصر مغازه ها باز می شود؟ به همین دلیل اولین فرصت قبل از اینکه قیمت مغازه ها سه برابر شود 25 بهمن است. پس باید در همین روز برای خرید عید رفت.

پنجمندش این که برای خرید کردن آدم نیاز به پول دارد، یعنی در این عرضه و تقاضای کوفتی یک چیزی وجود دارد به اسم قیمت که باید با پول آن را پرداخت. این پول را یا باید بدزدیم، یا داشته باشیم، یا کسی به ما بدهد، یا از آسمان بریزد، یا گنج پیدا کنیم. از آسمان که به نظر نمی رسد حالا حالا ها جز بمب و موشک و نفرین و برف و تگرگ چیزی ببارد، گنج ها را هم که سازمان میراث فرهنگی باید پیدا کند، آن هم فعلا دست اجنه است. دزدی هم که فعلا نمی شود کرد، چون یا باید فامیل رئیس جمهور باشیم، یا رئیس بانک، پول هم که خودمان نداریم، یعنی داریم ولی کم است. پس باید منتظر عیدی باشیم که دولت بدهد. دولت هم برای اینکه عیدی بدهد باید مسوول حسابداری وجود داشته باشد، مسوول حسابداری هم تا مدیرکل مالی نباشد، وجود ندارد، مدیرکل مالی را هم معاون مالی و او را هم وزیر نصب می کند. 14 اسفند که دولت احتمالا خواهد رفت، پس مدیرکل و مدیر و حسابدار و وزیر هم نخواهیم داشت، پس باید خریدمان را قبل از 14 اسفند بکنیم، قبل از 14 اسفند هم که به مدت یک روز وجود دارد و در آن روز هم دارد رای می شمارد، به همین دلیل نمی تواند پول بشمارد. می ماند دوازده اسفند که روز انتخابات است و از دو هفته قبل از آن همه حسابدارها مشغول امورات انتخاباتی هستند، بالاخره یکی می خواهد رای بخرد، یکی بفروشد، یکی بگیرد، یکی بدهد، می ماند از 25 بهمن تا 28 بهمن. 27 و 28 بهمن هم پنج شنبه و جمعه است، پس حسابداری بازنیست. می ماند همین 25 بهمن که باید برویم خرید.

ششمندش: شما خودتان بگوئید، اصلا در این سی سال که هیچ، در آن 57 سال هم هیچ، در آن 120 سال هم هیچ، اصولا از زمانی که مردم برای عید نوروز خرید می کردند، نه زمانی که سمنو را می پختند، ماهی را از آب گل آلود می گرفتند، آجیل را بو می دادند، شیرینی را خودشان درست می کردند، اصلا خرید عیدی که در گذشته نبود، اصلا بازاری نبود. بازار هر چه هست مال همین صد سال اخیر است، حالا شما بگیر دویست سال، برای ما که سه هزار سال گذشته و دو سه ماه آینده داریم، کی شده که ما یک هفته به عید برویم ماهی قرمز بخریم؟ ماهی قرمز خودش یک ماه طول می کشد تا به خانه عادت کند. سمنو و سنجد و سیر و سرکه و این چیزها را هم که کسی نمی گذارد دم عید بخرد، اصلا تا حالا سابقه داشته؟ کی سابقه داشته شما سبزه عیدتان را سه روز قبل از عید بخرید یا سه  روز قبل از عید بگذارید؟ همیشه 25 فروردین سبزه می خریم و ماهی و سبزه را می گذاریم آنقدر بلند شود تا با ماشین چمن زنی کوتاهش کنیم. اصلا اگر این جوری نبود، ضرورت خرید ماشین چمن زنی برای شب عید چی بود، آن هم موقع خرید چیزهای بهداشتی؟ به همین دلیل است که آقای محسنی اژه ای گفته است که " بیست و پنج بهمن مردم برای خرید به خیابان می روند.” اتفاقا یک ماه است می خواهیم همین را بگوئیم هی چیزهای دیگر می گوئیم.

آخرندش، فرض کنید که بقول آقای محسنی اژه ای مردم برای خرید روز 25 بهمن به خیابان نروند، فرض کن خدای ناکرده، زبانم لال، یک گاز اشک آور خورد بغل دست آدم، باید آدمیزاد چهارتاکبریت خریده باشد برای عید که با آن شمع سر سفره را روشن کند، که بعد با آن سیگار روشن کند و دود توی چشمش نرود. یا مثلا فرض کنید که فردا یک آقایی بیاید و بگوید این چیز سبز چیست که دستت گرفتی؟ آدم باید بتواند بگوید سبزه عید می خواستم بخرم، قبلش گفتم یک روبان بخرم که با رنگ سبزه ست باشد؟ وگرنه به جای شب عید باید شب عزا بگیریم. من از آقای محسنی اژه ای تشکر می کنم که به مردم گفت حتما فردا برای خرید عید به خیابان بروند، همانطور که مسوولان مخابرات ای میل ها را قطع کردند که اگر دو نفر می خواهند به هم ای میل بزنند که بیا دوتایی برویم خرید، لزومی به رفتن توی اینترنت نباشد، و تلفنی با هم هماهنگ کنند. و تشکر می کنیم از استاندار تهران که اعلام کرد اعلام 25 بهمن از طرف سبزها یک عمل تبلیغاتی است و اصلا قرار نیست عملیاتی بشود. یک عده ای می خواهند بروند شیرینی بخرند و آجیل بخرند، حالا اگر اینها تا عید کپک بزند که دولت مسوول کپک زدن شیرینی و آجیل و سمنو و سبزه و این چیزهای مردم که نیست. هست؟

پس فردا برای خرید عید به خیابان برویم و ضمن خرید به جان آقای محسنی اژه ای هم دعا کنیم و از خریدن ماهی، شمع و کبریت و نوار سبز هم خودداری نکنیم، چون لازم است.