۳۰ نماینده مجلس داوطلب سفر به غزه

نویسنده

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که تاکنون ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس داوطلب سفر به غزه شدند.

حسن کامران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ «در هفته جاری اسامی نمایندگان داوطلب سفر به غزه را به هیات رئیسه اعلام می‌کنیم تا بعد از تصویب این سفر در کمیته سفرهای خارجی کارهای اداری مربوطه از جمله اخذ ویزا انجام شود.»

وی اضافه کرد که در صورت موافقت کمیته سفرهای خارجی سفر نمایندگان به غزه از طریق مصر انجام خواهد شد.