۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» شهرضا اخراج شدند

نویسنده

دبیر خانه کارگر اصفهان از اخراج حداقل ۳۰۰ کارگر «راک سرامیک» شهرضا واقع در استان اصفهان خبر داد.

«اصغر برشان» در این باره به ایلنا گفت: کارخانه راک سرامیک تا پایان ماه گذشته ۳۶۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما ۳۰۰ کارگر این واحد تولیدی را از ابتدای آذر ماه و بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرده است.

او با اشاره به تجمع کارگران راک سرامیک در تاریخ یکم آذر ماه مقابل اداره کار شهرضا، افزود: پرونده اخراج این کارگران و اعتراضات آنها در کمیسیون کارگری شورای تامین در حال بررسی است و مسئولان در تلاش‌اند مشکل این کارگران را هر چه سریعتر حل کنند.