۸ اسفند ۱۳۹۲ - پروژه ملاصدرا

۲۲ شهریور ۱۳۹۱ - بوف کور

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - یاد یاران - داستان “مجلس ختم کسرایی “

۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - بوف کور

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - بوف کور

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - بوف کور

۴ اسفند ۱۳۸۹ - بوف کور

۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - بوف کور