۲۶ مهر ۱۳۹۳ - بهبود صحنه سرمایه‌گذاری ایران

۳۰ تیر ۱۳۹۳ - حذف اورانیوم با غلظت بالا تکمیل شد