۱۵ فروردین ۱۳۹۱ - الزامات مذاكرات ایران و 1+5

۲ اسفند ۱۳۹۰ - اعتراض با اعتصاب غذا

۲۱ آذر ۱۳۸۹ - اعراب ومساله هسته‌ای ایران

۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ - دولت اصلاح طلب و امکان مذاکرات ایران و امریکا‎