۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - خانه‌سازی تشکیلاتی آیت‌الله مصباح یزدی

۳ مرداد ۱۳۹۰ - آیت الله شاهرودی کیست

۲ اسفند ۱۳۸۸ - چه خبر از آن بلاد

۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - آنچه بر قم گذشت

۹ دى ۱۳۸۸ - آخرین روزهای قم؟

۱ آذر ۱۳۸۸ - اخلاقتان را می‌ستایم

۲۷ آبان ۱۳۸۸ - صاحب دوگانه‌های متضاد

۴ مهر ۱۳۸۸ - جزیره ناشناخته

۴ مهر ۱۳۸۸ - جزیره ناشناخته