۳۰ دى ۱۳۹۲ - ضرورت تغیییر در سیاست های اقتصادی دولت

۹ آذر ۱۳۹۲ - سخنی با رییس‌جمهور