۲۱ تیر ۱۳۹۳ - طرحی برای کاهش اختیارات ریاست جمهوری

۱۶ مهر ۱۳۹۰ - آسیب‌شناسی عدم تحقق وعده‌های دولت

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ - واکنش معکوس ‏

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ - گزارش‏‎ ♦‎‏ تئاتر ایران ‏