۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - «انگلیس خبیث» «هجمه فرهنگی»

۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - موج کور انقلاب

۱ بهمن ۱۳۹۲ - اعدام در ملأ عام

۱۸ دى ۱۳۹۲ - “بحران"هایی که برای روحانی ایجاد میکنند…

۹ آذر ۱۳۹۲ - فروهر و لغو مجازات اعدام

۱۳ آبان ۱۳۹۲ - شعار “مرگ بر آمریکا” و “دموکراسی دینی”

۵ آبان ۱۳۹۲ - آقایان، شما را به خدا، نکشید

۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - خامنه‌ای روزهای سختی را می‌گذراند…

۱۱ اسفند ۱۳۸۹ - نقش رهبری در جنبش سبز

۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - اوباما، جنبش سبز و انقلاب مصر