۵ آبان - زنگ خطر آمار

۲۴ شهریور - کمپین حمایت از مردان!

۱۰ شهریور - تِیک ایت ایزی!

۲۵ خرداد - قصه “قصه‌ها”

۱۷ فروردین - یک جای کار می‌لنگد

۸ شهریور ۱۳۹۳ - ما همه خوابیم

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - چه کنم؟

۱۵ تیر ۱۳۹۳ - حقیقتی روشن‌تر از آفتاب