۲۶ تیر ۱۳۸۹ - شلاق خوردم، تا پای مرگ رفتم، ولی تبرئه شدم

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ - لایحه حمایت از انسانیت تدوین کنید