۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - سازمان میراث؛ محله برو بیا

۹ مرداد ۱۳۹۲ - محمدجواد مارکوپولو

۲۰ دى ۱۳۹۱ - در جست‌وجوی شرکای جُرم آلودگی هوا

۲۷ فروردین ۱۳۹۱ - آب، بلای جان بیستون