۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - افترا، تصویر و جای نامعلوم

۹ بهمن ۱۳۹۳ - توقیف، دادگاه و شاعر میان‌سال

۲ بهمن ۱۳۹۳ - یک دسیسه‌ی امنیتی خنده‌دار

۲۷ آذر ۱۳۹۳ - یوسف اباذری و مرتضی پاشایی

۲۰ آذر ۱۳۹۳ - سقوطِ تهرانِ من

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - داغ و اتفاق

۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ریحانه، مرشد و بالیدن بیابان

۱ آبان ۱۳۹۳ - درخت نارنج، تهران و این قصاب

۲۴ مهر ۱۳۹۳ - مذاکره در محاصره

۱۰ مهر ۱۳۹۳ - زمین، مدرسه، فروغ و پنجره

۳ مهر ۱۳۹۳ - باد، رازقی و چالش ۱۰ کتاب

۲۷ شهریور ۱۳۹۳ - کلاغ، سایه و تیری در تاریکی

۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - شعر جهان، فیس‌بوک و تیراژ کتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - تنهایی، ماسک و یک نویسنده‌ی خوب

۶ شهریور ۱۳۹۳ - آپارتمانِ دریا و پست مدرنیسم

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ناگهان اتفاق افتاد

۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ساده نبودن، تلخم کرده