۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - انتخابات دهم منهای خاتمی

۹ دى ۱۳۸۷ - احمدی نژاد، سرمایه داری و حكایت یوزارسیف

۲ فروردین ۱۳۸۷ - مطالعه موردی یک انتخابات

۳ تیر ۱۳۸۶ - جنگل ایرانی

۴ خرداد ۱۳۸۶ - حکمت عملی خاتمی

۲۹ آبان ۱۳۸۵ - برنامه‌های اصلاح‌طلبان در شورا