۵ آبان ۱۳۹۳ - رهبر آینده را چه کسی انتخاب میکند؟

۲۱ مهر ۱۳۹۳ - تبانی جدید واشنگتن و ریاض

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - چرا ایران حملات هوایی آمریکا را محکوم نکرد؟

۴ مرداد ۱۳۹۳ - اسراییل چطور به دام ایران افتاد؟

۲۵ تیر ۱۳۹۳ - دلایل یک چیدمان خوب در خاورمیانه