۱۲ مهر ۱۳۸۸ - موج جدید ممنوع الخروجی چهره های اجتماعی

۳۰ مرداد ۱۳۸۶ - مقابله با حکم اعدام کودکان