۲۷ دى ۱۳۸۹ - در جواب دروغگویان

۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید

۱۵ اسفند ۱۳۸۸ - پیام روز زن

۱۵ دى ۱۳۸۸ - کاشکی

۶ دى ۱۳۸۸ - سفیر خورشید

۲۵ آذر ۱۳۸۸ - روایت رهنورد از مناظره موسوی و احمدی‌نژاد

۱۳ مرداد ۱۳۸۸ - نامه ای برای فاطمه شمس