حاشیه های یک مجلس روحانی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در دیدار دیروز حسن روحانی رئیس جمهور منتخب از مجلس شورای اسلامی، وی به مدت یک ساعت سخنرانی کرد. رئیس جمهور منتخب ضمن ابراز خوشنودی از انتخاب خودش آرزو کرد که مجلس مجلس مستقلی باشد و قدرت داشته باشد. تعدادی از نمایندگان با شنیدن این سخنان روحانی بروبر به او نگاه کردند، وی گفت: « تورم به 42 درصد رسیده و کشور بعد از سالها برای دومین سال رشد منفی پیاپی دارد و بطور کلی در هشت سال گذشته دولت فقط برای 14 هزار نفر شغل تولید کرده است.» همزمان با این جمله برخی نمایندگان به حداد عادل که گفته می شود اغلب مشاغل ساخته شده دولت دهم را او عهده دار است، نگاه کردند. آنگاه علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به مدت سی دقیقه اظهاراتی درباره روحانی بیان داشت. وی گفت: « با آمدن روحانی که سالها نماینده مجلس بود، به خانه ملت انگار او به اصل خودش برگشته است.» خبرنگار فالس نیوز در حاشیه این دیدار گزارشی از حاشیه های این دیدار معروض می دارد.