چهره های ایرانی گرد هم آمدند

نویسنده
لیدا قدسی

» گزارش تصویری از راهپیمایی اعتراضی در پاریس