پزشکی برو گمشو

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از ضرورت های بسیار مهم بوده و باید از همان اول با توپ ویرانش می کردند و تا حالا هم بیخودی سرپا بود و پزشک تربیت می کرد، دلایل بسیار قوی و معنوی که هر یکی اش برای تعطیل ده دانشگاه  علوم پزشکی کافی است به کلیه حضار و نظار تقدیم می شود. اگر قانع شدید که یک گریدر یا تانک یا فیروزآبادی بردارید و بروید ساختمانش را هم با خاک یکسان شدید، اگر هم قانع نشدید سرتان را یواش بزنید به دیوار، چون اگر ممکن است محکم بزنید، نیاز به دانشگاه علوم پزشکی پیدا کنید و دانشکده مذکور تا اطلاع ثانوی در دسترس نیست.

اول، دانشگاه هست، دانشجو در آن درس می خواند، استاد هم در آن درس می دهد، این خودش سه دلیل محکم.

دوم، وقتی بررسی کنیم که چرا مسوولان کشور این کارها را می کنند، به این نتیجه می رسیم که مسوولان مربوطه “ مرض” دارند و اگر آدم مرض نداشته باشد، این کارها را نمی کند، فرض کنیم این دانشگاه  باز باشد و همه مرض های این مسوولان درمان شود، طبیعی است که نظام دچار مشکل جدی می شود.

سوم، وقتی یک ملت هفتاد میلیونی را با گاز اشک آور، باتوم، سپر، بطری، سلول به وسیله یک گروه از برادران اراذل و سردار و اوباش می توان برای ابد “ واکسینه” کرد، چه مرضی است این همه پول به دشمنان اسلام اعم از پزشک و دانشجو و پرستار بدهیم.

چهارم، دانشگاه علوم پزشکی، با داشتن 6700 دانشجو، تعطیل شد تا شهر 17 میلیونی تهران خلوت شود، فرض کنید که این 6700 دانشجو می توانستند باعث زنده ماندن 50 هزار نفر در تهران بشوند، در حقیقت رئیس جمهور با این اقدام انقلابی موفق شد، حدود شصت هزار نفر را از پایتخت بیرون ببرد و به جای آنها اراذل و اوباش را برای افزایش جمعیت اصولگرایان و چوب بدستها به تهران بیاورد، البته اگر دولت بکلی همه بیمارستانها بخصوص بیمارستان قلب، بیمارستان سوانح و سوختگی، آتش نشانی، اورژانس تهران، کلیه مراکز واکسیناسون را از تهران به کرج یا گرمسار منتقل کند، پنجاه درصد جمعیت تهران خود بخود می میرند و از این طریق هم مشکل جمعیت اضافی حل می شود، هم هزینه های دولت کاهش پیدا می کند.

پنجم، دانشگاه علوم پزشکی دارای بخش های خطرناکی بود که از اساس به نظام لطمه می زد، مثل توانبخشی که این همه دولت زحمت می کشد تا مردم ناتوان و ذلیل و علیل بشوند، بعد یک مجموعه موجودات منحرف، نمی گذارند دولت به هدفش برسد

ششم، وجود بخش پرستاری که خودش یکی از مهم ترین مراکز فساد در کره زمین است و این موجودات نه تنها مواظب خودشان هستند، بلکه مواظب دیگران هم هستند و از این طریق شریک جرم کسانی که زنده اند، می شوند.

هفتم، بخش مامایی که باعث می شود بخشی از زنان بچه دار بشوند و بهشت برود زیر پای شان، دولت این همه زحمت می کشد مردم را بفرستد جهنم، خودش برود بهشت، دانشگاه  علوم پزشکی اخلال ایجاد می کند.

هشتم، بخش بهداشت دانشگاه  علوم پزشکی که وجود آن دشمنی با شخص رئیس جمهور است و به مردم سفارش می کند تمیز باشند و از این طریق ارکان نظام را می لرزاند.

 

واژه نامه جدید پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی: فتنه گاه

دانشجوی علوم پزشکی: فتنه گر

استادان علوم پزشکی: سران فتنه

پزشک: رهبر فتنه

پرستار: فتانه جون

سرنگ: وسیله نفوذ عناصر فتنه به زیرساخت های نظام

باسن: جایگاه فتنه

بیمارستان: سنگر فتنه جویان

کتاب پزشکی: دستورالعمل جنگ دشمن

اتاق عمل: محل عملیاتی شدن فتنه

اتاق تشریح: محل کشف اسرار نظام

پاستور: رهبر جهانی فتنه

انستیتو پاستور: پایگاه دشمن در قلب نظام

آمبولانس: ابزار پرسروصدای تحرکات دشمن

اورژانس: نیروی واکنش سریع استکبار جهانی