آمار، حجاب و چند چیز برجسته

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

حسن روحانی در یک پرسش ناگهانی از دیگران که الزاما معلوم نیست چه کسانی هستند، پرسید: ‏‏« آمار دروغین زشت تر است یا بد حجابی؟» آگاهان در این مورد ساعتها فکر کردند و به این ‏نتیجه رسیدند که بین حجاب و آمار روابطی وجود دارد که این روابط باعث می شود بعضی از ‏آنها زیباتر یا زشت تر به نظر برسند.‏

رابطه اول: حجاب معمولا واقعیت را پنهان می کند، آمار هم همین کار را می کند.‏

رابطه دوم: معمولا پشت حجاب موضوع قابل توجهی پنهان است، در مورد آمار هم همین طور ‏است.‏

رابطه سوم: معمولا از آمار برای برجسته کردن چیزهایی که وجود ندارد استفاده می کنند، در ‏حالی که از حجاب برای جلوگیری ازبرجسته شدن چیزهایی که وجود دارد استفاده می کنند.‏

رابطه چهارم: اگرآمار در کنترل دولت باشد، به نظر می رسد همه چیز درست است، اما اگر ‏حجاب در کنترل دولت باشد، هیچ چیزی به نظر نمی رسد.‏

مجلس در راس امور قرار گرفت

مجلس مصوبه ای برای دولت فرستاد. دولت اعلام کرد که چون این مصوبه مخالف قانون اساسی ‏است، آن را اجرا نمی کند. مجلس نامه رئیس جمهور را برای رهبری فرستاد، رهبری از مجلس ‏حمایت کرد. فعلا همه خوشحالیم. اما نکته این که بالاخره در فاصله یک ماه و نیم به انتخابات ‏مجلس هشتم مانده، رئیس مجلس و نمایندگان آن تصیمم گرفتند رودرروی احمدی نژاد بایستند، ‏البته خیلی هم دیر نیست، اصلا مهم نیست دو سال وقت تلف شده، همین که بعد از دوسال که ‏مجلس در ته امور بود، حالا مجلس در راس امور قرار گرفته است، موضوع بسیار مهمی است. ‏علل اهمیت موضع گیری مجلس در مورد احمدی نژاد به این شرح است.‏

اهمیت اول: در دو سال گذشته مجلس در ذیل امور بود، امروز معلوم شد که تا دو ماه دیگر که ‏انتخابات مجلس انجام می شود، مجلس بازهم در راس امور است، البته شورای نگهبان بالاتر از ‏راس امور است، رهبری هم بالای راس شورای نگهبان است. ‏

اهمیت دوم: اصولا مجلس زمانی در راس امور است که کسانی که در راس امور هستند، تشخیص ‏بدهند این مجلس برای اینکه در راس امور باشد، مناسب است یا نه. در غیر این صورت مجلسی ‏مثل مجلس ششم خیلی خوب است، ولی در راس امور نیست، چون راس امور از مجلس ششم ‏خوشش نمی آمد.‏

اهمیت سوم: مجلس یا نماینده ملت است، که در این حالت مردم نمایندگان را دوست دارند ولی آنها ‏نمی توانند کاری بکنند، یا نماینده ملت نیست، که در این حالت کاری ندارد بکند. بنابراین مجلس ‏اگر نماینده مردم نباشد، نمی تواند در راس امور باشد، اگر هم نماینده مردم باشد، باز هم نمی تواند ‏در راس امور باشد.‏

اهمیت چهارم: اصولا مجلس در دو حالت در راس امور قرار می گیرد، اول اینکه دولت نماینده ‏مردم باشد، و در حالت دوم این که ما به شوخی علاقمند باشیم. در حالت اول مجلس در راس امور ‏است و جلوی دولت را می گیرد که امور انجام نشود و در حالتی که ما به شوخی علاقمند باشیم، ‏مجلس می تواند هرجای امور که دوست داریم باشد.‏

اهمیت پنجم: اصولا مجلس معمولا در سال اول در راس امور نیست، چون نمایندگان هنوز ‏صلاحیت شان تصویب نشده و مجلس هنوز جرات نمی کند در راس امور باشد، در سال دوم ‏مجلس در راس امور قرار نمی گیرد چون نمایندگان تازه دارند به تهران عادت می کنند. در سال ‏سوم مجلس در راس امور قرار نمی گیرد چون نمایندگان متوجه می شوند که اگر در راس امور ‏باشند باید در مجلس بعدی نباشند. در اواخر سال چهارم نمایندگان تصمیم می گیرند که در راس ‏امور قرار بگیرند، معمولا تا بالای راس امور بروند مجلس تمام شده است.‏

اهمیت ششم: برای اینکه یک مجلس در راس امور قرار بگیرد، باید بتواند دولت را کنترل کند، در ‏این حالت یا دولت نماینده مردم است که در این صورت مجلس به دستور کسانی که در راس امور ‏هستند، در راس امور قرار می گیرد و در حقیقت از طرف راس امور عمل می کند، یا دولت ‏نماینده مردم نیست که در این صورت قوه قضائیه در راس امور قرار می گیرد و نمایندگان مردم ‏می روند به زندان.‏

اهمیت هشتم: عماد افروغ گفت، شبهه انتخاباتی بودن کار حداد عادل قوی است. حالا مجلس می ‏خواهد در راس امور باشد یا نباشد.‏

 

‏ ‏