ده روزی که همه جا را تکان داد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

تظاهرات 22 بهمن امسال برخلاف سی سال گذشته با حضور گسترده مردم برگزار شد. اما میان تظاهرات سالگرد انقلاب امسال با سالهای قبل چند تفاوت اساسی وجود داشت.

اول: هر سال دولت ده روز مداوم از مردم دعوت می کرد تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند، مردم هم برای برگزاری باشکوهتر مراسم می رفتند شمال و خوش می گذراندند، دولت هم ده هزار نفر را جمع می کرد در میدان آزادی و فیلم آن را شب نشان می دادند. امسال دولت ده روز مداوم مردم را تهدید می کرد که در مراسم 22 بهمن شرکت نکنند، مردم هم در راهپیمایی حاضر شدند، دولت هم ده هزار نفر از طرفدارانش را در میدان آزادی جمع کرد و از آنها یک فیلم ساخت که در آن فیلم به نظر می رسید همه مردم رفته اند به شمال.

دوم: هر سال دولت نیروهای طرفدارش را در سپاه و ارتش دعوت می کرد تا با لباس شخصی در مراسم حضور پیدا کنند تا ده هزار نفر که همه می فهمیدند چه کسانی هستند، به مراسم بیایند. امسال دولت از نیروهای سپاه و بسیج خواست که جلوی مردم را بگیرند که به مراسم نیایند، اما همه مردم می خواستند به مراسم بیایند. در حقیقت سی سال دولت توی سر مردم می زد که در مراسم 22 بهمن شرکت کنند، امسال دولت توی سر مردم می زد که در مراسم شرکت نکنند.

سوم: سی سال دولت به مردم یادآوری می کرد که انقلاب چقدر چیز خوبی بوده و از مردم می خواست همیشه انقلاب کنند، مردم هم هر سال به این نتیجه می رسیدند که انقلاب عجب چیز مزخرفی است. امسال دولت تمام تلاشش را کرد که به مردم بگوید که انقلاب چه چیز مزخرفی است و مردم نباید هرگز به آن فکر کنند. در عوض مردم به این نتیجه رسیدند که انقلاب کردن گاهی اوقات چیز خوبی است.

چهارم: سی سال دولت سعی می کرد با پخش تصاویر انقلاب سال 57 به مردم یادآوری کند که سی سال قبل انقلاب کردند، اما مردم سعی می کردند فراموش کنند که چنین اشتباهی کردند. امسال دولت تلاش کرد که با پخش فیلم هایی از انقلاب یک چهره دیگر از انقلاب نشان بدهد تا مردم فراموش کنند که انقلاب کردند، در عوض مردم همه سعی می کردند به یاد بیاورند که انقلابی که اتفاق افتاد چگونه بود و یک رژیم را چطور می شود عوض کرد.

پنجم: سی سال مردم با حضور در جشنواره فیلم و موسیقی و تئاتر فجر خوش می گذراندند و روز 22 بهمن از طریق تلویزیون متوجه می شدند که این ده روز سالگرد انقلاب بود. امسال دولت تلاش می کرد که مردم به جشنواره فیلم فجر بروند و یادشان برود که این ده روز سالگرد انقلاب است، اما مردم متوجه نشدند که جشنواره فجری برگزار شد، در عوض همه به این فکر می کردند که روز 22 بهمن حتما به خیابان بروند.

ششم: در سی سال گذشته، صدا و سیما دهها فیلم تلویزیونی پخش می کردند تا نشان بدهند که کسانی که انقلاب کردند در رژیم سابق به زندان رفتند و کتک خوردند و شکنجه شدند. امسال دولت دهها فیلم تلویزیونی را پخش می کرد که نشان بدهد که کسانی که انقلاب کردند و در رژیم کنونی به زندان رفتند و شکنجه شدند، اصلا نه انقلاب کردند نه به زندان رفتند و نه شکنجه شدند.

هفتم: سی سال دولت مراسم برگزار می کرد و در آن هاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی و موسوی و روحانیون دیگر حاضر می شدند و مردم بعد از یک سال آنها را می دیدند. امسال دولت مراسم را برگزار کرد و در آن خاتمی و کروبی که مردم در طول سال آنها را دیده بودند، کتک خوردند و کسی آنها را نتوانست ببیند. هاشمی هم در میان جمعیت گم شد.

هشتم: سی سال دولت سعی می کرد با دعوت از خبرنگاران خارجی نشان بدهد که مردمی که انقلاب کردن و تغییر دادن حکومت را دوست دارند هنوز وجود دارند، امسال دولت سعی می کرد جلوی خبرنگاران خارجی را بگیرد تا نشان دهد مردمی که انقلاب کردن و تغییر دادن را دوست دارند، وجود ندارند.

نهم: سی سال حکومت تلاش می کرد که اثبات کند انقلاب فرزندانش را دوست دارد، امسال انقلاب فرزندانش را خورد.

دهم: سی سال حکومت تلاش می کرد تا با استفاده از فرزندان آیت الله خمینی و یاران او، انقلاب را بزند توی سر مردم، امسال دولت سعی کرد با استفاده از آیت الله خمینی، انقلاب را بزند توی سر فرزندان آیت الله خمینی و یاران و دوستان سابق اش.

نتیجه گیری اخلاقی: انقلاب خوب است ولی برای کشورهای همسایه.

نتیجه گیری سیاسی: هیچ حکومتی حاضر نیست خاطره یک انقلاب را زنده کند، چون تازه مردم یادشان می آید که چطور می شود حکومت را تغییر داد.

نتیجه گیری تاریخی: انقلاب خوب انقلابی است که بدون خونریزی باشد، مثل….. نه، هر چه فکر می کنم هیچ مثالی یادم نمی آید.