وقتی انقلاب پدرش را می خورد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

نتیجه گیری یک: اگر انقلاب فرزندانش را نخورد، آنها وقتی بزرگ شدند پدرشان را می خورند.

نتیجه گیری دو: یک سیاستمدار ۸۷ ساله می تواند صلاحیت یک سیاستمدار ۷۹ ساله را بخاطر بالا بودن سن  رد می کند.

نتیجه گیری سه: حکومتی که براساس مصلحت خودش رفتار نمی کند، طبیعی است که رئیس شورای تشخیص مصلحت به دردش نمی خورد.

نتیجه گیری چهار: رد صلاحیت هاشمی رد صلاحیت انقلاب، آیت الله خمینی، خامنه ای و جمهوری اسلامی است.

نتیجه گیری پنج: آیت الله خامنه ای با رد صلاحیت هاشمی و مشائی و دستگیری موسوی ثابت کرد هم کسی که خودش انتخاب کرد( موسوی) و هم کسی که توسط او انتخاب شد( هاشمی) و هم نزدیکترین فرد به خودش( احمدی نژاد) و همه افرادی که با آنها رابطه داشت، بی صلاحیت هستند.

نتیجه گیری ششم: شرط پیروزی در مسابقه اسبدوانی جمهوری اسلامی رد صلاحیت اسبهای توانا تر است تا هر الاغی بتواند به خط پایان برسد.