کوچه تنگ توطئه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

نماینده اصفهان در مجلس: تالارهای عروسی مراکز فساد و فحشاء است.‏

در راستای اظهارات نماینده محترم اصفهان مبنی بر اینکه تالارهای عروسی مراکز فساد و ‏فحشاء است، این واحد نیرو به دنبال شکایت برخی از خانواده های شهدای گرانقدر اسلام و ‏مدیرکل محترم سازمان آب و فاضلاب منطقه 32 تهران، به مرکز فساد و فحشا در منطقه ‏پونک مراجعه و دو نفر از عناصر مشکوک را به همراه یک نوار از اظهارات ضدانقلابی و ‏فاسد و تفرقه افکنانه و دشمن شاد کن این عناصر مشکوک به اسامی ابوالفضل شهید ثانی ‏مشهدی علیل زاده( معروف به کامی ناناز) و عبدالحسن بی بی شهربانوئی( معروف به ابی ‏شکیرا) دستگیر و در بازجویی به کلیه جرایم خود اعتراف نمودند.‏

به دنبال این اقدامات ضدانقلابی، ترانه های فاسد و مساله دار خوانده شده توسط اشخاص ‏باصطلاح خواننده، توسط مسوولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و « نیمه پنهان» ‏عناصر معلوم الحال و مجهول الهویه در این اشعار آشکار شده و برای افشای چهره ضد ‏انقلابی این عناصر، تفسیر دقیق و روشن این اشعار که توسط « گروهی از پژوهشگران» با ‏همکاری تنی چند از شاعران متعهد بررسی شده است، اعلام می شود. به این امید که با تغییر ‏انقلابی این اشعار اهداف انقلاب اسلامی در تالارهای عروسی در نظر گرفته شود. ‏

ترانه ضد انقلابی مذکور بدین شرح است:‏

‏« کوچه تنگه بله، عروس قشنگه بله

دست به زلفاش نزنین، مرواری بنده بله

بادا بادا مبارک بادا، ایشا الله مبارک بادا» ‏

در جای دیگر نیز اظهار شده است: ‏

‏« عروسی شاهانه، ایشا الله مبارکش باد

جشن بزرگانه، ایشا الله مبارکش باد

گل به گلستانه، ایشا الله مبارکش باد

بادا بادا مبارک بادا، ایشا الله مبارک بادا» ‏

و همچنین در پایان آمده است: ‏

‏« لعبت مستانه، ایشاالله مبارکش باد

سرو خرامانه ایشاالله مبارکش باد

بادا بادا مبارک بادا، ایشاالله مبارک بادا» ‏

متن بازنویسی حاج منصور از شعر « کوچه تنگه، بله»‏

متن این اشعار توسط حاج منصور از برادران متخصص به شرح زیر بازنویسی شد:‏

کوچه محل عملیات تنگ می باشد، اقرار می کنم

عروس دارای ظواهر فریبنده می باشد، اقرار می کنم‏

نامحرم به موی عروس دست نزند.( این بخش برای فریب ماموران مربوطه گفته شده است.)‏

عروس دارای ظواهر فریبنده می باشد، اقرار می کنم‏

در راستای ادامه این مراسم ضد انقلابی، مبارک می باشد.‏

مراسم تزویج جریانات ستمشاهی می باشد، مبارک باشد‏

جشن عناصر مافیای قدرت و ثروت می باشد، مبارک باشد.‏

‏ گل های فاسد و مخالف با ارزش های انقلابی به گلستان می باشد، مبارک باشد.‏

در راستای ادامه این مراسم ضد انقلابی، مبارک باشد.‏

زوجیه ملعبه شرابخوارگان می باشد، مبارک باشد.‏

زوجیه طویل القامه می باشد، مبارک باشد.‏

در راستای ادامه این مراسم ضد انقلابی، مبارک باشد. ‏

تفسیر جمعی از پژوهشگران از ترانه « کوچه تنگ است بله، عروس قشنگ است بله» و ‏بررسی جرائم اتفاق افتاده در تالار عروسی که توسط شخص موسوم به ابوالفضل شهید ثانی ‏مشهدی علیل زاده( معروف به کامی ناناز) صریحا در اشعار فاسدش اقرار و مورد بررسی « ‏برخی از پژوهشگران» قرار گرفته است:‏

‏1) اقرار به توطئه انجام عملیات مفسده آمیز در « کوچه تنگ» به بهانه امر نکاح

‏2) اقرار به استفاده ابزاری از ظواهر فریبنده زوجیه برای فریب امت شهیدپرور

‏3) اقرار به احتمال برقراری روابط نامشروع « دست زدن به موی نامحرم» به بهانه امر ‏نکاح در ملاء عام که یادآور دست دادن برخی مسوولان سابق بوده است.‏

‏4) اصرار بر ارتکاب جرم با تکرار عبارت « مبارک باد» در طول عملیات مذکور.‏

‏5) اقرار به ارتباط با جریانات ستمشاهی و برخی کارگزاران در محمل مراسم ازدواج.‏

‏6) اقرار به ارتباط با مافیای قدرت و احتمال دخالت سرکردگان عروسی مذکور در افزایش ‏قیمت تیرآهن و مسکن و سیمان تحت پوشش خرید خانه برای باصطلاح عروس و داماد.‏

‏7) ایجاد شکاف در صفوف به هم پیوسته امت شهیدپرور با « دادن گل و خرید آن» در ‏راستای سیاست های صرفه جویانه دولت و ریاست محبوب جمهوربطور علنی.‏

‏8) اقرار به شرب خمر و مراسم لهو و لعب و تولید مشروبات الکلی و تلاش برای وارد کردن ‏آن از طریق برخی عناصر بیگانه و ارتباط با پ کا کا برای ایجاد شکاف در مرز و وارد ‏کردن مشروبات از این طریق و به هم ریختن امنیت نظام

‏9) اغوا و فریب برخی عناصر فریب خورده در مراسم، از طریق طرح مسائل انحرافی از ‏جمله « قد بلند بودن زوجه» که با مخالفت برخی از مسوولان نیز مواجه شد.‏

‏10) در مجموع ایجاد شکاف در نظام، توهین به مسوولان، تهاجم فرهنگی، همکاری با اراذل ‏و اوباش، مخالفت صریح با ارزش ها و مبانی فکری انقلاب از طریق برگزاری مراسم نکاح ‏و عروسی توسط مجرمین.‏

با توجه به اشعار خوانده شده توسط کامی ناناز، اشعار شخص موسوم به عبدالحسن بی بی ‏شهربانوئی( معروف به ابی شکیرا) نیز به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت. وی در اشعار ‏خود که در پشت پرده مراسم باصطلاح عروسی برگزار شده و متن کامل آن در جریان تحقیق ‏و بررسی محل در سی دی منحط( بیست نسخه) به دست آمد، موارد زیر را اظهار داشته ‏است: ‏

‏ ‏

خنچه بیارید، لاله بکارید، خنده برآرید، می ره به حجله، شاه دوماد

بعله برونه، گل می تکونه، دسته به دسته، دونه به دونه، شادوماد

کف بزنید و شادی کنید، نیت به دومادی کنید

چه بلنده، موی بافته اش، چه قشنگه، تازه عروس

چه قشنگه، شوخ و شنگه، همه رنگه، مثل طاووس

خوش به حالش شادوماد

رو جهازش، خنده نازش، سینه بازش، مرمریه

همه دور، آینده و شمعدون، پرده ایوون، کرکریه

خنچه بیارید شادان، لاله بکارید خندان

دوماد کجائیه؟ دستاش حنائیه، عشقش حدائیه، گل پسره

زلفاش گلابتون، لباش مثال خون

خوش خلق و مهربون، شادوماد

در همین راستا، جمعی از پژوهشگران اقدام به بررسی موارد مساله دار در این اشعار نموده ‏و از طریق آن به کشف توطئه عظیم عناصر دشمن از طریق گسترش فساد و فحشا در ‏تالارهای عروسی پی بردند. بزودی در آینده تفسیر و توصیف و موارد جرم شخص موسوم به ‏ابی شکیرا به اطلاع امت شهید پرور می رسد.‏

‏ ‏