آلزایمر ددمشینینیامنه یک عزرائیل

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور افتاده و بیانیه اخیر دادستانی تهران که گفته است: “در حال حاضر با توجه به بررسیهای انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به این‌که در معاینه‌ی جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت

می‌تواند پدیده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد”… ممکن است خیلی ها در مورد انواع مرگ دچار سوءتفاهم های اساسی بشوند و فکر کنند ستار بهشتی با “مرگ غیر طبیعی"از دنیا رفته است. به همین دلیل ما سعی می کنیم جهت تنویر افکار عمومی، با توضیح انواع مختلف مرگ، مجددا اثبات کنیم، ستار بهشتی، کاملا طبیعی فوت کرده است.

 

انواع مرگ و مشخصاتش: