آگهی استخدام نوکر جدید

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

با توجه به اینکه نوکر قبلی مان محمود احمدی نژاد به ما گفته است " هر وقت زمان نوکری مان به پایان برسد کنار می رویم.” به یک نوکر جدید با شرایط همین نوکر قبلی نیازمندیم.

 

شرایط استخدام:

اول: نداشتن سابقه نوکری.

دوم: عدم تسلط به زبانهای مختلف و حتی زبان مادری.

سوم: پررو باشد و قبل از اینکه فکر کند، به هر سووالی جواب بدهد.

چهارم: نداشتن مدرک تحصیلی، اگر مدرک تقلبی داشته باشد، ارجح است. به خصوصی بی اطلاعی مطلق از ریاضی.

پنجم: از گرفتن جن یا رمالی یا طالع بینی خودداری کند.

ششم: تسلط به هیچ چیز خاصی نداشته باشد، ولی زیاد حرف بزند.

هفتم: باید بتواند بدون اینکه سرخ بشود همه نوع دروغ بگوید.

تبصره 7: دماغش اگر چنان بزرگ باشد که دروغگوئی اش اشکار نشود ارجح است.

هشتم: نداشتن قیافه درست و نپوشیدن لباس مرتب الزامی است.

نهم: هر هفته حداقل یک بار یک تصمیم جدید بگیرد که توانایی اجرای آنرا نداشته باشد.

دهم: رضایت ولی الزامی است.

 

حقوق و دستمزد

اول: سالانه صد میلیارد دلار به عنوان تنخواه گردان در اختیار او قرار می گیرد تا هر جور دوست داشت آن را خرج کند. او می تواند از آن پول به عنوان حقوق خودش یا فامیل اش یا دوستان اش به هر مقدار که خواست دستمزد بدهد و همچنین حق دارد هر مقدار پول را که خواست گم کند.

دوم: نوکر خانه هر ماه یک بار حق دارد با کلیه فامیل و با هواپیما به هر شهرستانی برود و هر کار دوست داشت بکند.

سوم: نوکر خانه لزومی به مرتب کردن و تمیز کردن خانه ندارد، از هر جای خانه به عنوان دستشویی می تواند استفاده کند.

چهارم: برای رفت و آمد نوکر خانه یک فروند هواپیمای اختصاصی، برای خرید در شهر یک هلیکوپتر و برای رفتن تا سر کوچه ده اتومبیل با راننده در اختیار نوکرمان خواهد بود.

پنجم: سالانه یک سفر نیویورک، همراه هر تعداد سفر به حیاط خلوت، هر تعداد سفر به آفریقا و هر ماه یک سفر خارجی با خانواده و دوستان و هر کسی خوشش بیاید، می تواند برود.

ششم: از هر کدام از اعضای خانواده که خوشش نیامد، آنها را می تواند کتک بزند، فحش بدهد، اخراج کند یا دیگر به خانه راه ندهد، اگر لازم دانست می تواند آنها را بکشد.

هفتم: نوکر خانه حق دارد هر موقع خواست به زمین فوتبال، سالن سینما، دانشگاه، هیات سینه زنی، کنسرت موسیقی، خانه فامیل، دیدن بچه های یتیم، ملاقات با بیوه زنان، دیدن هنرمندان برود و از هر کسی خوشش آمد از پول صاحبخانه هر چقدر عشقش کشید بدهد.

هشتم: نوکر خانه حق دارد با سنگ شیشه خانه هر همسایه ای را خواست بشکند و با آنها دعوا کند.

نهم: صاحبخانه موظف است ماشین کهنه نوکر را به صدبرابر قیمت از او خریداری کرده و دویست برابر قیمت خریداری شده به او پول بدهد.

دهم: در تمام مدتی که نوکر جدید در خانه است، هیچ کس حق ندارد یک کلمه به او حرف بزند، وگرنه آقای خانه چنان او را می زند که رب و رب اش را یاد کند، او می تواند در همه جای خانه عکس خودش را بچسباند و روی هر دیواری هر چه خواست بنویسد.