مسابقه پیش بینی سخنرانی‎ ‎آیت الله خامنه ای

نویسنده

نادر کرمی

سفر رهبر جمهوری اسلامی به استان فارس حاشیه های جالب توجهی در بر داشته است. یکی از حاشیه های ‏جالب توجه این سفر به مسابقه گذاشتن پیش بینی سخنرانی آیت الله خامنه ای در جمع دانشجویان شیرازی است. ‏

دبیر ستاد استقبال دانشجویی دانشگاه شیراز در گفتگویی با فارس گفت که “مسابقه پیامک” با عنوان “آینده روشن” ‏با موضوع “پیش بینی موضوع صحبت‌های مقام معظم رهبری با توجه به سیر فرمایشات ایشان در دیدارهای ‏دانشجویی کشور” برگزار می شود.‏

دبیر ستاد استقبال دانشجویان دانشگاه شیراز از مقام معظم رهبری معتقد است که دیدار روز شنبه (دیروز) ‏دانشجویان شیراز با مقام معظم رهبری بزرگترین دیدار دانشجویی پس از انقلاب است. ‏

‎ ‎

کنعانی، دبیر ستاد استقبال دانشجویان دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه ستاد استقبال دانشجویان از 25 فروردین ماه ‏با تشکیل چهار کمیته و تقسیم وظایف رسمیت یافت، اظهار داشت: کمیته محتوایی و تحریریه یکی از این ‏کمیته‌هاست که به منزله ستون فقرات این ستاد عمل می‌کند و جمع آوری بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری ‏از وظایف اعضای این کمیته می‌باشد‎. ‎

وی با بیان اینکه تمامی تشکل‌های دانشجویی استان فارس در این ستاد همکاری می‌کنند، خاطرنشان ساخت: انجمن‌ ‏اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی و سایر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شیراز و همچنین تشکل‌های دانشگاه آزاد ‏و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این ستاد حضور دارند‎. ‎

کنعانی با اشاره به اینکه مسئولیت‌های اجرایی روز دیدار دانشجویی مقام معظم رهبری به ستاد استقبال دانشجویی ‏دانشگاه شیراز سپرده شده است، مفروش کردن زمین، انتظامات جلسه، پذیرایی و راه اندازی ایستگاه‌های صلواتی ‏و تبلیغات و نصب پوستر را از جمله فعالیت‌های این ستاد در روز دیدار عنوان کرد‎. ‎

در حالی که دبیر ستاد دانشجویی استقبال از رهبری در شیراز از همکاری تمامی تشکل های دانشجویی در این ‏برنامه از 25 فروردین سخن می گوید، 1200 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز هفته گذشته با امضای نامه ای ‏خواستار لغو احضاریه های کمیته انضباطی درجریان تحصن اسفندماه این دانشگاه شدند.‏

‏ در جریان تجمعات اسفندماه دانشگاه شیراز که بیش از ۱۰ روز و با حضور گسترده ی دانشجویان این دانشگاه ‏برگزار شد، خواسته های دانشجویان، استعفای صادقی ریاست این دانشگاه، برگزاری انتخابات شورای صنفی به ‏صورت آزادانه، برچیدن دوربین های مداربسته از سطح دانشگاه، آزادی نشریات دانشجویی، لغو فضای پادگانی و ‏امنیتی دانشگاه و… اعلام شده بود. اما پس از تعطیلات نوروز ۳۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه به اتهام ایجاد ‏بلوا و آشوب در دانشگاه به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده اند.‏

دانشجویان در این نامه سرگشاده عنوان کرده اند که “احضار این دانشجویان جهت سرکوب حرکت های دانشجویی ‏از طریق ایجاد رعب و وحشت رعب و وحشت و در راستای برآورده نکردن خواسته های به حق دانشجویان بوده ‏است.“‏