خانمی که خیلی چیز بود

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

برخی پرسش های اساسی پیرامون وضعیت قبلی و فعلی و بعدی مملکت را می پرسیم، اگر جواب دادید که هیچ، اگر جواب ندادید هم هیچ. فقط پاسخها را این بار بطور دقیق برای من بفرستید و منتظر نامه ای باشید، البته آن نامه از طرف من نیست، ولی بالاخره کسی برایتان یک نامه خواهد داد.

سووال اول: احمدی نژاد در مصاحبه اش گفت “ یک خانمی می ره پیش مقام معظم رهبری بعد می آد بیرون از گشت ارشاد تذکر می گیره.” چرا آن خانم از آن گشت تذکر می گیرد؟

گزینه اول: چون آرایش نداشت، ولی چکمه اش توی شلوارش بود.

گزینه دوم: چون آرایش داشت و چکمه اش بیرون شلوارش بود.

گزینه سوم: چون خانوم این کاره بود، ولی آقا کارش را عوض کرده بود.

گزینه چهارم: اصلا این خانوم پیش آقا چی کار می کرد؟

سووال دوم: با توجه به اینکه 33 سال قبل امام موسی صدر از لبنان به لیبی رفت و غیب شد و از آن موقع هیچ خبری از ایشان نیست، و اخیرا خانم امام موسی صدر از کندی پیگیری سرنوشت ایشان گلایه کرد. برای چی 33 سال است هیچ خبری از ایشان نیست؟

گزینه اول: چون مسوولان ایرانی و لیبی با هم دوست شدند، الآن سی سال است خجالت می کشند بپرسند بالاخره آن عزیز از دست رفته چی شد؟

گزینه دوم: فعلا لیبی با لبنان و ایران آب شان رفته توی یک جوب، کسی با غیبت طرف مشکل ندارد.

گزینه سوم: آن امام موسی صدر اگر همین الآن برود لبنان ترور می شود، بیاید ایران زندانی می شود، فعلا همانجا امن تر است.

گزینه چهارم: تازه 33 سال است خبری نیست، عجله نکنید. خودش می آید.

 

سووال سوم: ایرنا زیر نظر احمدی نژاد قرار می گیرد، هفته قبل بزرگراه تهران مشهد زیر نظر او قرار گرفته بود. دانشگاه آزاد نیز می خواست تحت نظر قرار دهد که استخوانش در گلو گیر کرد. ولی  چه چیزی زیر نظر او قرار ندارد؟

گزینه اول: بخش فوقانی رهبری

گزینه دوم: بخش تحتانی بخش فوقانی نظام

گزینه سوم: فعلا بخش فوقانی و تحتانی قاطی شده

گزینه چهارم: انجمن میخ فروشهای آذربایجانی مقیم مرکز زیر نظر او نیست.

سووال چهارم: چرا علی لاریجانی مجددا درباره تداوم تخلفات دولت تذکر داد و به چه دردی می خورد؟

گزینه اول: چون بالاخره آدم حرف نزند دلش می پوسد.

گزینه دوم: خیلی وقت است پوسیده ولی هنوز پاره نشده. 

گزینه سوم: شکاف خورده و به دلیل پارگی فریاد می زند.

گزینه چهارم: می خواهد اثبات کند مجلس در راس چیز است.

سووال پنجم: با توجه به اینکه تابناک نوشت شصت درصد کاربران اینترنتی ایران در خطر جاسوسی هستند، اگر 25 میلیون کاربر اینترنتی داشته باشیم، تعداد جاسوسان ایرانی را حساب کنید؟

گزینه اول: 15 میلیون جاسوس داریم که می توانیم ده میلیون آن را صادر کنیم.

گزینه دوم: بین 15 تا 17 میلیون جاسوس داریم، ولی جایی نیست جاسوسی اش را بکنند.

گزینه سوم: 15 میلیون جاسوس اینترنتی داریم، بقیه 60 میلیون نفر غیر اینترنتی هستند.

گزینه چهارم: اصولا همه جاسوس هستیم، خودمان خبر نداریم.

سووال ششم: با توجه به اینکه اکثر مسوولان کشور آلزایمر دارند، فواید آلزایمر برای رهبران کشور چیست؟

گزینه اول: قرار بود نفت سر سفره مردم بیاورند، بنزین شان را می برند.

گزینه دوم: می خواستند اسرائیل را از روی نقشه حذف کنند، ایران را حذف می کنند.

گزینه سوم: می خواستند میلیونرها را بگذارند کنار، میلیاردرها را می آورند سرکار.

گزینه چهارم: یادشان می رود کی بودند، یک جوری نگاه می کنند انگار ما هم آلزایمر داریم.

سووال هفتم: آقای مشائی گفت: “ ورود احمدی نژاد به حجاب از زاویه ای خاص بود.” از کدام زاویه؟

گزینه اول: از زاویه بالا وارد شد یک چیز گرد و سیاه دید.

گزینه دوم: از زاویه پائین وارد شد، دید قبلا شبیه همین را یک جای دیگر دیده است.

گزینه سوم: از زاویه راست وارد شد و برخوردش افراطی شد.

گزینه چهارم: اصلا حجاب زاویه ندارد، برای چی ما را سر کار می گذاری؟

سووال هشتم: احمدی نژاد گفت قطعنامه صادر کردند نمی دانند ما یک چیز ترسناک داریم. با توجه به اینکه اصولا چیز مال موسوی است، چرا احمدی نژاد از آن استفاده کرده است؟

گزینه اول: اصولا آدم خوش معامله ای نیست ولی شریک مال مردم می شود.

گزینه دوم: ترسناک نیست، بیخودی لاف می زند.

گزینه سوم: مال خودش اگر به درد می خورد، چه ربطی به افزایش جمعیت دارد؟

گزینه چهارم: مال مردم خوری که شاخ و دم ندارد.