آزادی تقریبا مطلق محمود پوپول

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

احمدی نژاد گفت: « در ایران آزادی تقریبا مطلق است.» در همین راستا به مصاحبه ای که با برادر دکتر محمود پوپول، معروف به احمدی نژاد صورت گرفته است، توجه فرمائید:

ما: جناب آقای دکتر! لطفا بفرمائید وضع آزادی در ایران چگونه است؟

محمود پوپول: همچنانکه گفتم در ایران آزادی تقریبا مطلق است.

ما: ولی در ماه گذشته دو نشریه اصلی منتقدان دولت، یعنی هم میهن و شرق توقیف شدند، لطفا بفرمائید علت این توقیف ها چه بود؟

محمود پوپول: همانطور که می دانید این نشریات توقیف نشدند، بلکه تقریبا توقیف شدند، یعنی مسوولان مربوطه هیچ کاری به دفتر روزنامه یا اعضای آن یا ماشین چاپ ندارند، پس نشریه کاملا توقیف نشده است، فقط نمی توانند منتشر شوند، وگرنه کسی کاری به آنها ندارد.

ما: تعدادی از دانشجویان معترض در حال حاضر در زندان هستند، لطفا در مورد آزادی در فضای دانشگاهها اگر نظری دارید بفرمائید.

محمود پوپول: همانطور که می دانید در دانشگاههای ایران هم آزادی تقریبا مطلقی برای دانشجویان وجود دارد، آنها تقریبا می توانند نظر بدهند و مسوولان امر هم آنها را تقریبا می گیرند و تا حدی زندانی می کنند. من به شما می گویم که دانشجویان تقریبا زندانی هستند، یعنی خیلی از آنها هنوز زنده هستند و نمی شود گفت مطلقا زندانی هستند.

ما: در ماه گذشته بیش از سی نفر از اراذل و اوباش اعدام شدند، سیاست شما در اجرای طرح امنیت اجتماعی چیست؟

محمود پوپول: ما با اراذل و اوباش تقریبا برخورد کردیم که ملت ما شاهد بودند که مسوولان عزیز تقریبا این افراد را اعدام کردند، یعنی به عبارت دیگر اعدامی صورت نگرفته است، چون اعدام باید مقدماتی داشته باشد که طول می کشد، به همین دلیل من با اینکه این افراد اعدام شدند، مخالفم، بلکه باید بگویم که این اراذل و اوباش تقریبا اعدام شدند.

ما: شما پارسال گفته بودید که نرخ تورم امسال تک رقمی خواهد شد، در حالی که نرخ تورم افزایش یافته و گفته می شود که از 11 درصد به 17 درصد رسیده است.

محمود پوپول: البته من دستور نداده بودم که تورم اینقدر بشود، بلکه ما توانستیم تورم را تقریبا بطور مطلق تک رقمی کنیم، کسانی که با اقتصاد آشنا هستند، بخصوص اساتیدی که هنوز 25 ساله نشده اند، می دانند که مطلق تک رقمی تقریبا همان 15 تا 17 درصد است که این نشان می دهد دولت به قول خودش عمل کرده و در حال حاضر تقریبا تورم بطور مطلق از بین رفته است که فقط 17 درصد آن باقیمانده که آن را هم تقریبا تا سی سال دیگر از بین می بریم.

ما: شما پارسال فرمودید که اسرائیل را از روی نقشه جهان محو می کنید، لطفا بفرمائید که این کار را تقریبا می کنید یا مطلقا؟

محمود پوپول: من از شما تعجب می کنم که چرا این سووال را می کنید، من تقریبا بطور مطلق اسرائیل را از روی نقشه اتاق خودم حذف کردم و این یکی از موفقیت های ما بود که تقریبا بطور مطلق در این مورد موفق شدیم.

ما: در مورد کشاندن نفت به سفره های مردم، دولت چه سیاستی را در پیش دارد؟

محمود پوپول: ما تقریبا نفت را وارد سفره مردم کردیم، یعنی وقتی می گویم تقریبا نفت، دانشمندان شیمی می دانند که نفت بطور تقریبی همان بنزین است و وقتی می گوئیم تقریبا وارد سفره مردم کردیم، به زبان علمی یعنی بنزین را از سفره مردم بیرون بردیم که این موضوع موفقیت بزرگی بود.

ما: یکی از مسائلی که برای مردم مهم است، موضوع پیروزی فوتبال ایران در جام ملت های آسیاست. در این مورد چه نظری دارید؟

محمود پوپول: ما در هفته گذشته تقریبا بطور مطلق قهرمان فوتبال آسیا شدیم، یعنی اگر دقت کرده باشید، متوجه می شوید که بسکتبال تقریبا همان فوتبال است و عزیزان ما موفق شدند اسرائیل را( که تقریبا همان لبنان است) در صحنه نبرد بسکتبال شکست دهند و این تقریبا یک پیروزی بزرگ نظامی ما که تقریبا همان ورزشی است، در ماه گذشته بر اسرائیل بود.

ما: خیلی ممنون از توضیحات شما.

محمود پوپول: تقریبا سلام، یعنی همان خداحافظ