زنی که مهربانی را به کنش اجتماعی بدل کرد

نویسنده
شیرین فامیلی

» مراسم یادبود شهلا فرجاد در برلین

مراسم یاد بود و بزرگداشت شهلا فرجاد، پزشک و کنشگر راه صلح، عدالت و آزادی، روز یکشنبه

 بیست و سوم تیرماه از سوی خانواده و تعدادی از دوستان او در برلین برگزار شد.

در این مراسم افزون بر حضور گروهی از ایرانیان مقیم برلین، برخی از دوستان، همکاران و همرزمان زنده یاد شهلا فرجاد از شهر های نورنبرگ و کلن آلمان شرکت داشتند. ازجمله تعدادی از زندانیان زن دوران حکومت شاه که با شهلا هم بند و یا همزمان در زندان بودند همچون رقیه دانشگری، عاطفه جعفری، فاطمه غروی، اشرف میرهاشمی، فهیمه فرسائی، ثریا سعادتی که به صورت دسته جمعی برای شرکت در این مراسم به برلین آمده بودند.

 مراسم با نمایش فیلم واسلاید از کودکی شهلا ودوران جوانی ونوجوانی و فعالیت های او آغاز شد و پایان بخش آن تصاویر حمل پیکر او بر روی دستان مینو مرتاضی لنگرودی و دیگر یاران جنبش زنان بود.

 

گرچه سخنرانان اصلی این مراسم منصوره شجاعی فعال جنبش زنان و فرهاد فرجاد برادرشهلا بودند، اما بازگویی خاطرات و دلنوشته ها و پیام های تسلیت از سوی عاطفه جعفری، رضوان مقدم، شیرین فامیلی، فریده تنکابنی، نوشزاد ناظمی، نسرین بصیری، امید منتظری و جمشید رازبان، فضای خاصی اایجاد کرد. وحیده ضیا محمودی گرداننده مراسم بود.

منصوره شجاعی در سخنان خود با اشاره به فعالیت های شهلا فرجاد در هم اندیشی زنان کمپین یک میلیون امضا، مادران صلح و همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات ریاست جمهوری، به طرح این نکته پرداخت که توصیف شخصیت شهلا فرجاد با واژه “مهربان” نشان از داد و دهش مسئولانه و عاطفی او با جامعه پیرامون دارد؛ جامعه ای که محصور در مرز جغرافیایی خاصی نیست. او سپس برابری خواهی و دگرپذیری شهلا فرجاد را در فرایند تبدیل مهربانی به کنش اجتماعی بررسی کرد.

فرهاد فرجاد در صحبت خود از کودکی شهلا شروع کرد و با نگاهی به زندگی او وهمزمان نقل خاطراتی ازروزگاری که این خواهر و برادردر کنار هم بودند، تصویر روشنی از زندگی شهلا و اینکه چگونه پزشک شد و به سیاست روی آورد، به جمع ارائه کرد.

در خلال صحبت ها شرکت کنندگان گاه متاثر از مبارزه اودر دوران پیگرد و زندان و در سالهای پایان زندگی می گریستند وگاه از برخورد ساده و در عین حال طنز آمیز شهلا به زندگی و رویدادهای جانبی آن لبخند می زدند.

از جمله کسانی که خاطراتی از شهلا فرجاد برای حضار تعریف کرد، عاطفه جعفری از زندانیان سیاسی دوران شاه و هم بند او بود که از نقش شهلا در تغییر فضای زندان زنان در مورد برخورد انتقادی زنان زندانی با یکدیگرخاطراتی را بازگو کرد. امید منتظری نیز در صحبت خود از توانایی شهلا فرجاد در ایجاد رابطه دوستانه عمیق با جوانان و همدلی و همفکری با آنها نمونه آورد.