این نه سئوال مبهم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

امروز تصمیم گرفتم یک کمی خودمانی تر سئوال و جواب بنویسم. یعنی از خودمان هم بنویسم. نمی شود که همه اش از سیاست بنویسیم و کلا بیخیال بقیه چیزها بشویم. البته یکی از سئوالات را یکی از دوستان برایم فرستاد و مرا به این فکر انداخت. به سئوالات زیر سعی کنید پاسخ بدهید و اگر عصبانی شدید برگه را پاره کنید. اگر برگه نداشتید می توانید این صفحه را ببندید و یک کاغذ بیخودی را به جای آن پاره کنید.

 

سئوال یک، اگر در جاده شمال ماشینی در کنارمان بود و از آن رد شدیم باید چه کنیم؟

گزینه اول: به او فحش بدهیم و انگشت مان را به او نشان دهیم.

گزینه دوم: جلویش بپیچیم و سعی کنیم که او را عصبانی کنیم.

گزینه سوم: به راه مان ادامه دهیم وقتی خیالش راحت شد، یواش برویم و حالش را بگیریم.

گزینه چهارم: نشان بدهیم شماره اش را برداشتیم، ولی برنداریم.

گزینه پنجم: هر چهار کار را با هم بکنیم.

 

سئوال دو، اگر همین امروز اعلام شود که حکومت عوض شده است، باید چکار کنیم؟

گزینه اول: سریعا از ایران برویم چون هر کسی روی کار بیاید ممکن است ما را از بین ببرد.

گزینه دوم: سریعا به ایران برگردیم و دهان هر کسی که دم دست مان می آید صاف کنیم.

گزینه سوم: اطمینان نکنیم، چون آنها هم بعد از چند ماه مثل همین ها می شوند.

گزینه چهارم: یک سال صبر کنیم تشنجات اول تغییر وضع کشور اتفاق بیافتد، بعد همانجا که هستیم بمانیم.

 

سئوال سه، به نوشته خبرگزاری فارس، دانشگاه یوسی ال آ کالیفرنیا گفته است « مردان قبل از سن 25 سالگی بهتر است ازدواج نکنند.» یک هموطن بعد از خواندن این خبر چه می گوید؟

گزینه اول: گه خوردن، آمریکایی ها زر می زنند.

گزینه دوم: حالا بخوای زن هم بگیری پول از کجا بیاری، تو هم دلت خوشه.

گزینه سوم: مثلا ما که بعد از 25 سالگی ازدواج کردیم، چه غلطی کردیم؟

گزینه چهارم: خودشون بیست سالگی ازدواج می کنن به ما می گن زن نگیر، با کدوم پول؟

سئوال چهار، با توجه به اینکه محمود دولت آبادی در ملاقات با روحانی شرکت کرده، نویسنده رمان کلیدر کیست؟

گزینه اول: محمد نوری زاد

گزینه دوم: علیرضا نوری زاده

گزینه سوم: علیرضا عالی پیام

گزینه چهارم: دکتر محمد مصدق

گزینه پنجم: شاهین نجفی

 

سئوال پنج، مجلس از وزیر علوم خواست مشخصات دانشجویان ستاره دار را به مجلس بدهد، برای چی؟ برای کی؟

گزینه اول: برای زدن تو دهان ستاره دار، برای کوچک زاده.

گزینه دوم: برای گرفتن گاز، توسط دادستان کل کشور.

گزینه سوم: برای استفاده ابزاری در کهریزک در حمله بعدی به کوی.

گزینه چهارم: برای گرفتن حال وزیر علوم.

 

سئوال شش، وظیفه یک هموطن در فضای مجازی چیست؟

گزینه اول: حفاظت از خلیج فارس و فحش دادن به عرب ها

گزینه دوم: لایک جمع کردن برای روز مبادا

گزینه سوم: استتوس گذاشتن از روی کتابی که دوستمان خوانده است.

گزینه چهارم: افشاگری کسانی که از قیافه شان خوشمان نمی آید و فکر می کنیم اشتباه می کنند.

گزینه پنجم: تبدیل شدن به یک شخصیت جذاب و تودل برو

گزینه ششم: حال گیری از دیگران

گزینه هفتم: انتخاب بهترین گزینه برای آزمایش اعتماد به نفس

گزینه هشتم: دست انداختن افرادی که به نظر می رسد آدمهای باشعوری هستند.

گزینه نهم: جوگیر نشدن مثل بقیه

 

سئوال هفت، علی دائی در مورد شکست پرسپولیس گفت: « اگر باهوش بودیم می بردیم» این جمله را برای چی گفت؟

گزینه اول: شناخت دقیق نسبت به خودش و تیم

گزینه دوم: بقیه بهانه ها قبلا مصرف شده بود

گزینه سوم: کار خوب تیمی و استفاده درست از استراتژی

گزینه چهارم: بالاخره یه بار شیش تا می زنی یه بار هم می خوری

 

سئوال هشت، علت اینکه بابک زنجانی در هشت سال گذشته میلیاردر شده است چیست؟

گزینه اول: چون بقیه بیچاره شدند

گزینه دوم: چون پانزده سال قبل یک بار ورشکست شده بود

گزینه سوم: چون 23 سال قبل یک بار هاشمی را دیده بود.

گزینه چهارم: چون با سرعت زیاد دور زد، بعدش پیچید

گزینه پنجم: این که خرده پا بوده، بزرگترها رو باید گرفت، دو هزار میلیارد دلاری ها رو

گزینه ششم: هر وقت یک آدم خیلی کوچک گفت کارهای خیلی بزرگ خواهد کرد، حتما یک اشکالی به وجود خواهد آمد.

سئوال نه: علت خلق احمدی نژاد توسط خداوند چه بود؟

گزینه اول: عبرت گرفتن دیگران

گزینه دوم: هنوز معلوم نیست خداوند خلق کرده باشد

گزینه سوم: شایعه است

گزینه چهارم: اشکالی ندارد، ولی دیگر تکرار نشود.