گاهشمار استعفای از پیش تعیین نشده

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

زیاد فرقی نمی کند، بعضی شعارها اصولا مناسب است، مثل همین شعار که « وزیر بی ‏لیاقت، استعفا، استعفا» این شعار برای هرکدام از وزرای احمدی نژاد، در هر زمانی و توسط ‏هر کسی داده شود، قابل اثبات و استدلال است. از طرف دیگر، البته این نوشته ما از « یک ‏طرف» ندارد، اما « از طرف دیگر» دارد، وزیر فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش کابینه ‏احمدی نژاد که از روز سر کار آمدنش به عنوان وزیر بی عرضه شناخته شده بود، و خودش ‏هم یک بار اعلام کرده بود که با استعفای او مشکل آموزش و پرورش حل نمی شود، ناگهان ‏استعفا داد و علی احمدی، یک بی عرضه دیگر که مهم ترین توانایی اش، داشتن رابطه سی ‏ساله با رئیس جمهور است و در گذشته حدودا 25 دقیقه سابقه کار در حد معاونت وزیر داشته ‏است، به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش تعیین شد. گاهشمار استعفای وزیر ‏آموزش و پرورش به شرحج زیر است:‏

ساعت 8 صبح: شایعه استعفای وزیر کار و امور اجتماعی بطور طبیعی در همه جا وجود ‏داشت و خود وزیر هم اعلام کرد که یک هفته است که سر کار نمی رود.‏

ساعت 9 و بیست دقیقه صبح: چند اتوبوس از جلوی وزارت آموزش و پرورش رد شد.‏

ساعت 12 و نه دقیقه ظهر: وزیر نمازخواند و معاونانش بعد از نماز برای طول عمر عمه ‏شان دعا خواندند.‏

ساعت 12 و سیزده دقیقه ظهر: وزیر و معاونینش پس از پایان نماز، ناگهان از جای خود بلند ‏شدند و در هنگام برخاستن سر وزیر و پنج معاونش که در اتاق ها و طبقات و ساختمان های ‏مختلف آموزش و پرورش نمازشان را تمام کرده بودند، با یک شیئی سخت برخورد کرد، سر ‏وزیر با پنجره باز، سر معاون آموزشی وی با سقف، سر معاونت تربیتی با عینکی که به ‏جارختی آویزان بود، سر معاونت پژوهشی و کتابهای درسی با بیل کشاورزی که از اتاق ‏عبور می کرد و سر معاونت فنی او با آجری که از پنجره به داخل آمده بود، برخورد کرد.‏

ساعت 12 و بیست و یک دقیقه: وزیر و معاونینش پس از چند دقیقه به هوش آمده و به اتاق ‏خود رفتند و بدون هیچ مقدمه ای استعفای خود را نوشته و روی میز گذاشته و مجددا بیهوش ‏شدند.‏

ساعت 13 و ده دقیقه: در اثر انفجار بمبی در ساختمان اصلی آموزش و پرورش همه اعضای ‏آن به آشنایان خود و از جمله خبرنگاران تلفن زدند و استعفای وزیر و معاونین را به خودشان ‏و خانواده و آشنایان تبریک گفتند. نیروی انتظامی ده دقیقه بعد اعلام کرد که انفجار مذکور ‏ناشی از شلیک خنده ناشی از شادمانی جمعی کارکنان ستاد مرکزی آموزش و پرورش بود.‏

ساعت 14 و هفت دقیقه، خبرنگاران رسانه های مختلف از جمله ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، ‏ایفنا، ایشنا، ایخنا و سیخنا با وزیر و معاونانش تلفنی تماس گرفتند، اما وزیر و معاونینش که ‏می دانستند استعفا دادند، اما نمی دانستند که به چه دلیل استعفا دادند، به تلفن ها پاسخ ندادند و ‏خبرنگاران رسانه های مذکور با موبایل های خاموش وزیر و معاونانش مواجه شدند.‏

ساعت 16 و نه و نیم دقیقه: ایرنا با سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور تماس گرفت و از ‏وی در مورد استعفای وزیر آموزش و پرورش سووال کرد. سعیدلو اعلام کرد که این خبر ‏کذب محض است و وزیر آموزش و پرورش استعفا نداده است و این شایعات توسط رسانه ‏های استکباری تقویت می شود و دولت در نظر دارد که با رسانه هایی که چنین خبرهایی را ‏منتشر می کنند شدیدا برخورد کند و وزیر آموزش و پرورش حداقل تا سی و سه سال دیگر ‏وزیر خواهد بود.‏

ساعت 19 و هفت دقیقه: دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که با توجه به استعفاهای مکرر ‏وزیر آموزش و پرورش که به دلیل مشکل ترشح سراتونین لوزالمعده وی صورت گرفته است ‏موافقت می شود. وی اعلام کرد که علی احمدی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش و ‏وزیر بعدی تعیین شده، در حال حاضر سه روز است که در محل کار خود حاضر است و ‏معاونین وزیر به دلیل بیماری های مختلف استعفا داده و معاونین دیگر از دو روز قبل به جای ‏آنها انتخاب شده و مدیران کل 23 استان نیز در حال استعفا بوده و یکی از آنها نیز در هنگام ‏استعفا از پنجره سقوط کرده است.‏

ساعت 20 و شانزده دقیقه: در پی تماس خبرگزاری آسوشیتدپرس با رئیس جمهور در مورد ‏اظهارات شخصی به نام سعیدلو در مورد تکذیب ادعای استعفای وزیر آموزش و پرورش، ‏رئیس جمهور اعلام کرد که اصولا کسی به نام علی سعیدلو را نمی شناسد و هرگز چنین ‏فردی در کابینه حضور نداشته است.‏

ساعت 20 و بیست و سه دقیقه: رئیس جمهور همراه با علی سعیدلو معاون اجرایی رئیس ‏جمهور در دیدار با ناژدین قربانوف معاون اسگل تراشی وزارت فرهنگ قزاقستان شرکت ‏کرد و علی سعیدلو از سوی رئیس جمهور به عنوان نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی در ‏روابط فرهنگی با کلیه بشریت تعیین شد.‏

ساعت 24، شایعه استعفای وزیر کار و امور اجتماعی با حضور خود وزیر تائید و رئیس ‏جمهور این شایعه را تکذیب کرد……‏

‏ ‏