لیاخوف! بپاخیز!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

آقا مدتهاست از این لیاخوف خبری نداریم. نه اینکه واقعا به این نتیجه رسیده باشیم که بکلی باید این مجلس را به توپ بست و بکلی درش را گل گرفت، ولی واقعا فکر می کنم که حداقل اگر دو سه تا خمپاره ای چیزی در هنگام سخنرانی رسائی و چماقلی خان جدیدالاسلام  بیندازیم حداقل مقداری زمینه بازسازی کشور فراهم می شود. البته نگران نباشد، من قبل از اینکه این لیاخوف ذلیل مرده که الآن مدتهاست رفته و پیدایش نیست و معلوم نیست کدام قبرستانی چه غلطی می کند، پیدایش بشود، مطمئنا به نمایندگانی که فرق چماق و میکروفون را می فهمند. فقط  هشدار می دهم که وقتی صدای سوت خمپاره را شنیدند از مجلس خارج بشوند که بالاخره ممکن است آن وسط دو سه تایی هم آدم معقول و معمول پیدا شوند. فعلا تا موقعی که لیاخوف پیدا شود و فکری برای مجلس بکنیم، این چند تا سووال را پاسخ بدهید ببینیم چه می شود؟

سووال یک، چرا جمله آقای باهنر را که گفت « برخی اتفاقات جلسه امروز در شان مجلس، نمایندگان و وزرای پیشنهادی نبود» غلط است؟

گزینه اول: چون جلسه امروز در شان مجلس و نمایندگان بود

گزینه دوم: چون اتفاقات امروز در شان مجلس فعلی و نمایندگان آن بود

گزینه سوم: اتفاقات امروز در شان وزرای پیشنهادی نبود، ولی در شان نمایندگان بود.

گزینه چهارم: وجود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نشان داد که شان موضوع بی معنی است

سووال دو: شباهت چماق لری و میکروفون در چیست؟

گزینه اول: سر هر دو تا شان گرد است؟

گزینه دوم: منشاء هر دو تا جریان راست افراطی است که هنوز وسط شکاف نظام است.

گزینه سوم: این رشته سر دراز دارد

گزینه چهارم: فریدون دروغ می گه ها، فریدون دروغ می گه!

سووال سه: چرا وزرای احمدی نژاد با متوسط سنی 57 سال جوان هستند ولی وزرای روحانی با متوسط سنی 58 سال پیر؟

گزینه اول: چون آدم باید دلش جوان باشد

گزینه دوم: چون وقتی مملکت دست جوانها بود دیدیم چه کردند.

گزینه سوم: چون برای انتخاب تیم کشتی و وزنه برداری حتما باید از جوانها استفاده کرد

گزینه چهارم: اصلا برای کسی مهم نیست که 57 سال و 58 سال یک سال فرق دارد؟

سووال چهار: چرا دولت احمدی نژاد به غلامحسین الهام 75 سکه و نشان درجه دو لیاقت داد؟

گزینه اول: چون غلامحسین الهام بخاطر خدا و انقلاب کار می کرد و حقوق هم می گرفت.

گزینه دوم: چون احمدی نژاد معجزه هزاره سوم بود

گزینه سوم: چون به فاطمه رجبی الهام می کرد

گزینه چهارم: فقط بخاطر خدا

سووال پنج: مشکلات کابینه روحانی چیست؟

گزینه اول: چون زنگنه پیر است و از حامیان جنبش سبز بود.

گزینه دوم: چون عباس آخوندی باجناق ناطق نوری است و از حامیان جنبش سبز بود

گزینه سوم: چون نجفی غربزده است و از حامیان جنبش سبز بود

گزینه چهارم: …..اولش مهم نیست، چون از حامیان جنبش سبز بود

سووال شش: این جلالی چه نوع جمله ای است: « نجابت می کنیم که از کمک های مالی چند صد میلیونی به رسائی حرف نمی زنیم»

گزینه اول: نجیبانه

گزینه دوم: عجیبانه

گزینه سوم: غریبانه

گزینه چهارم: اتفاقا از همین نجابتش است که هر روز با یکی می رود با یکی دیگر برمی گردد

سووال هفت: چرا رئیس پلیس گفت « پیام انتخاب آقای روحانی را باید بگیریم.»

گزینه اول: چون رئیس پلیس رسائی نیست

گزینه دوم: چون رئیس پلیس بی سیم دارد و چماق لری ندارد

گزینه سوم: چون رئیس پلیس نماینده بزرگواری نیست

گزینه چهارم: چون رئیس پلیس پیام هایش را چک می کند

سووال هشت: بزرگواری نماینده مجلس گفت « چماق لری یک اصطلاح بود.» کدام اصطلاح به اصطلاح مذکور نزدیک است؟

گزینه اول: اون ممه رو لولو برد

گزینه دوم: آب بریز اونجات خنک بشه

گزینه سوم: همیشه شعبون بی مخ یه بار هم رمضون یخی

گزینه چهارم: بالاخره یک سوژه خوب برای طنزهای بعدی پیدا کردم