آی دزززززد!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

فعلا که احمدی نژاد شوخی شوخی دارد جوراب رهبری را بادبان می کند، مسوولان نظامی کشور هم که تا چند روز قبل می خواستند آمریکا را نابود کنند، فعلا دست ها رو سینه، آرام نشسته اند. مجلس هم بعد از حمله شدید احمدی نژاد به بالا و پائین حکومت سووالش را پس گرفت. قوه قضائیه هم در سکوت کامل بسرمی برد. خاتمی و هاشمی هم که رفتند گل بچینند، موسوی و کروبی بندگان خدا هم فعلا بقول احمدی نژاد آزادند هر کاری می خواهند بکنند، سکولارهای مخالف هم که فعلا ایران را از موضوعات ذهنی شان پاک کردند. آمریکا هم که دست راستش به دست چپش دستور می دهد و گوش نمی کند. بهار عرب هم که فعلا پائیز است و برگ درخت می ریزد. در این هوا، با این وضع، جز پاسخ دادن به سووال مگر کاری هم دارید بکنید؟

 

سووال اول: صالحی گفت: “دزد داد می زند: آی دزد!!” جمله مربوط به کدام شخص است؟

گزینه اول: احمدی نژاد گفت: باید با دزدها برخورد کنیم.

گزینه دوم: جهرمی گفت ما باید جلوی دزدها را در بانک ها بگیریم.

گزینه سوم: رحیمی گفت دولت با شدت با دزدها مقابله می کند.

گزینه چهارم: جواد لاریجانی گفت، دزدهایی که زیر لوای دولت دزدی می کنند باید گرفت.

گزینه پنجم: مجلس خواستار پیگیری جدی دزدی و اختلاس شد.

 

سووال دوم: چرا وقتی دیروز احمدی نژاد به مجلس و رهبری حمله کرد، سووال از رئیس جمهور منتفی شد.

گزینه اول: چون پرونده همه را دارد و آبروی مخالفانش را می برد.

گزینه دوم: چون سووالات را می فرستند برای رهبر و او جواب می دهد.

گزینه سوم: چون فرض کنیم مجلس اشتباها رئیس جمهور را برکنار کند، بعدش چی؟

گزینه چهارم: چون آدمی که اره مصرف کرده، زیاد نباید سووال کند و تکان بخورد.

 

سووال سوم: داریوش قنبری گفت “آقای لاریجانی در فاصله نماز و ناهار به شدت تغییر کرد.” چه تغییری کرد؟

گزینه اول: نماز خواند، یاد خدا افتاد، موبایل زنگ زد، بعد نظرش تغییر کرد.

گزینه دوم: نماز خواند، یاد خدا افتاد، به آقا زنگ زد، نظرش عوض شد.

گزینه سوم: ناهار خورد، یاد خدا افتاد، استخاره کرد، موبایل زنگ زد.

گزینه چهارم: کلا چون موبایلش تا قبل از ناهار و نماز خاموش بود، نظرش تغییر نکرد.

گزینه پنجم: علی لاریجانی وقتی نظرش را می فهمد که موبایلش زنگ می زند و نظرش را به او می گویند.

 

سووال چهارم: احمدی نژاد گفت “این دولت را خدا آورده، اگر کسی در ذهنش این باشد که او دولت را آورده، خدا حالش را می گیرد.” به جای خدا حالش را می گیرد، چه جمله ای مناسب تر است؟

گزینه اول: خدا دهنش را آسفالت می کند.

گزینه دوم: خدا ترتیبش را می دهد.

گزینه سوم: خدا فکش را صاف می کند.

گزینه چهارم: خدا پوزش را می زند.

گزینه پنجم: خدا کودتا می کند.

 

سووال پنجم: برای چی عباس عبدی گفت “از گروگانم در تسخیر لانه جاسوسی عذرخواهی نکرده ام؟”

گزینه اول: چون ادب چیز خوبی نیست.

گزینه دوم: چون شعور چیز خوبی نیست.

گزینه سوم: چون اشتباه کردن طبیعی است، حتی اگر یک مملکت و دهها نفر نابود شود.

گزینه چهارم: چون یک ایرانی خوب هیچ وقت عذرخواهی نمی کند، مگر بعد از بازجویی.

 

سووال ششم: حالا که سردار نقدی امروز گفته است “اگر آمریکا فرماندهان سپاه را ترور هم بکند، ما در مقابل دست به اسلحه نمی بریم.” یاد کدام جمله او می افتید؟

گزینه اول: ایران آماده دخالت در امور داخلی کشورهای غربی است.

گزینه دوم: به منافع غرب در همه جا حمله می کنیم.

گزینه سوم: مقتدرانه به ظالم حمله می کنیم.

گزینه چهارم: ناوهای آمریکا لگنی بیش نیستند.

گزینه پنجم: آمریکا عاجزانه درخواست مذاکره با ما را دارد.

 

سووال هفتم: کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی به دلفین چینی، سگ پودل فرانسوی، داروی محرک جنسی آفریقایی، خاویار ازبکستان و مشروب فرانسوی علاقمند است. برای چی؟

گزینه اول: چون دوسوم مردم کره سوء تغذیه جدی دارند.

گزینه دوم: چون 600 هزار نفر در دهه نود به دلیل گرسنگی مردند.

گزینه سوم: چون کره شمالی دیکتاتورترین کشور جهان است.

گزینه چهارم: چون سفر مردم کره شمالی به بیرون کشور بکلی ممنوع است.

 

سووال هشتم: احمدی نژاد گفت “نگذاشتند بانک ها را اصلاح کنم.” چرا اینجوری شد؟

گزینه اول: چون نگذاشتند کشور را هسته ای کنم.

گزینه دوم: چون نگذاشتند تورم و فقر را از بین ببرند.

گزینه سوم: چون نگذاشتند مفسدین اقتصادی را سرجای شان بنشانم.

گزینه چهارم: چون نگذاشتند سیاست خارجی موفقی داشته باشم.

گزینه پنجم: کلا نگذاشتند من کاری بکنم، وگرنه من مهندس هستم.